Rozpis předmětů BYA9 nabízených každý semestr

 

Semináře odborného jazyka BYA9 budou nabízeny každý semestr. Budou otevřeny s minimálním počtem 8 studentů.

Semináře jsou zaměřeny na odborný jazyk daného oboru a jsou proto přednostně nabízeny studentům jednotlivých oborů.

 

Seminář BYA9 je určen studentům, kteří ovládají obecnou angličtinu na úrovni B1 a chtějí si rozšířit slovní zásobu v oboru.
 

 

Pro seminář platí obecné podmínky studia jazyků SPV:

  • studenti FAST mohou čerpat volný semestr
  • studenti doktorského studia mohou do kurzu chodit před i po vykonání doktorské zkoušky DY01.
  • studenti FA - mají odborný jazyk zařazen do navazujícího magisterského studia pod kódem OCZ. Od akad. roku 2017/18 mají možnost absolvovat předmět Odborný cizí jazyk- angličtina buď na Fakultě architektury nebo na Ústavu společenských věd. Obsah předmětu a požadavky ke zkoušce jsou zde.
  • studenti FA - bakalářského studia mohou předmět BYA9 Architektura absolvovat jako samoplátci
  • studenti jiných fakult mohou chodit pouze jako samoplátci - více v sekci samoplátci.

Studenti FAST se do výuky registrují v intranetu ve volitelné nabídce předmětů zadáním kódu BYA9. 

Protože do semináře mohou chodit studenti z více ročníků daného oboru, konají se v pondělí 1. týdne semestru informační schůzky, kde se domluví rozvrh. Časy konání schůzek jsou zveřejněny v celkovém rozvrhu na úvodní stránce webu.

Studenti mimo FAST se hlásí emailem k jednotlivým vyučujícím.

 

kód obor vyučující
BYA9 S Pozemní stavby vč. realizace staveb

Mgr. Rodriguez

(rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

BYA9 A

Architektura

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

BYA9 K Konstrukce a dopravní stavby

Mgr. Nevrlý

(nevrly.m@fce.vutbr.cz)

BYA9 V Vodní hospodářství a vodní stavby

Mgr. Rodriguezová

(rodriguezova.v@fce.vutbr.cz)

BYA9 N Management ve stavebnictví

Mgr. Vévodová

(vevodova.d@fce.vutbr.cz)

BYA9 G    Geodézie a kartografie

Mgr. Batystová

(batystova.v@fce.vutbr.cz)

BYA9 M Stavebně materiálové inženýrství

Mgr. Rodriguezová

(rodriguezova.v@fce.vutbr.cz)

BYA11 Academic Writing

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

BYA12 Academic Skills

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

 

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.