Rozřazovací test

Studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů mají povinnost vykonat do konce listopadu daného kalendářního roku rozřazovací jazykový test z angličtiny umístěný na  www.vutbr.cz/jazyk/. Dosažené body odpovídají doporučené úrovni předmětu, který si pak studenti mohou pro studium angličtiny SAMI LIBOVOLNĚ ZVOLIT, protože výsledek testu není závazný, ale je pouze doporučením nejvhodnější úrovně.

Kurzy jsou volitelnými předměty, výuka je tedy nepovinná. Absolvováním doporučené výuky student získá dovednosti a upevní si znalosti potřebné k vykonání zkoušky.

Podle Směrnice rektora VUT v Brně č. 3/2014 - k výuce angličtiny, je podmínkou absolvování bakalářských studijních programů vykonání zkoušky z povinného předmětu "Angličtina" na úrovni  B1(zkouška BY002) nebo alespoň B1 mírně nižší (zkouška BY001).

 

Doporučené předměty dle dosaženého výsledku v testu

Přehled nabídky předmětů viz http://spv.webnode.cz/anglictina

55 bodů a výše: volitelné předměty vedoucí k úrovni B2 dle CEFR: kódy BYA7, BYA8, BYA20, BYA21, odborná AJ BYA9-BYA10 dle zvoleného oboru (vstupní úroveň B1 dle CEFR), akademická AJ v BYA11-BYA12, a speciální kurzy pro Erasmus+ BYA22-BYA23.

54 - 45 bodů: předmět BYA6, poslední přípravný předmět ke zkoušce BY002

44 - 35 bodů: předmět BYA5

34 - 25 bodů: předmět BYA4, poslední přípravný předmět ke zkoušce BY001 

24 - 15 bodů: předmět BYA3 

14 - 7 bodů: předmět BYA2

0 - 6 bodů: předmět BYA1

Ke studiu se používají učebnice English File Third Edition Elementary (BYA1 a BYA2), Pre-Intermediate (BYA3 a BYA4) a Intermediate (BYA5 a BYA6) a studijní materiály připravené vyučujícími.

 

Registrace do rozvrhu výuky jazyků

Aby se student FAST mohl registrovat do rozvrhu výuky jazyků, nemusí mít volitelné předměty uvedeny v zápisovém listě. Na začátku semestru si vybere vhodný kurz/předmět dle aktuální rozvrhové nabídky Kabinetu jazyků, který mu bude následně po uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám předmětů z intranetu automaticky zapsán do zápisového listu. Kurz lze během prvních dvou týdnů semestru změnit na méně či více náročný, tak aby nejlépe vyhovoval úrovni znalostí studenta.

Registrace do rozvrhových jednotek je spuštěna vždy týden před začátkem semestru. Rozvrhová nabídka je zveřejněna v Aktualitách.

K termínům obou zkoušek je možné se registrovat ve zkouškovém období viz Termíny v intranetu FAST.

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.