Archiv článků

10.05.2017 15:40

Filozofie a sociologie - termín písemky

je po dohodě se studenty stanoven na úterý 30. 5. 2017 v 9h v místnosti Z165. Na termín není nutné se přihlašovat.
05.05.2017 11:00

Elaboráty z pedagogické praxe

odevzdejte nejpozději do čtvrtka 11. 5. dr. Lindrovi. Elaboráty vždy společně prokonzultujeme a v případě potřeby doplníte, co vám chybí. V pátek 12. 5. v 9h proběhne v Z250 pouze odevzdání závěrečných prací, odevzdání indexu a odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Upozorňujeme, že indexy...
02.05.2017 11:14

Opravná a náhradní prověrka z VK

se bude konat v pátek 5. května v 8.30h v místnosti Z164. Vypisovaný termín je POSLEDNÍ!
02.05.2017 11:14

Volba PVP předmětu

Ve 2. semestru studia můžete volit mezi třemi PVP předměty: Psychologie problémového žáka, Moderní didaktická technika a informatika, Základy práva, teorie a praxe managementu ve vzdělávání. Volbu proveďte nejpozději do 5. května buď přímo ve výuce dr. Lindra, nebo mailem na jeho adresu.
27.03.2017 09:19

Prověrka z VK

bude v pátek 31. 3. v 8.30h v místnosti Z159. Začneme částí z didaktiky, poté bude část z psychologie.
14.03.2017 12:47

Změna ve výuce VK 17. 3.

Výuka VK (část didaktika) proběhne v pátek 17. 3. od 8h pouze do 9h z důvodů neodkladných povinností dr. Lindra na Ústavu společenských věd.
14.03.2017 12:44

Změna ve výuce VK 24. 3.

Výuka předmětu VK (část didaktika) v pátek 24. 3. od 8h nebude. Nahradí se tentýž den odpoledne. Znamená to, že VK proběhne 13.50-17.00h.
24.02.2017 12:18

Pozor na termín platby do 28. 2.

Upozorňujeme posluchače nového 48. běhu DPS, aby pamatovali na termín platby za studium a učinili tak nejpozději do 28. 2. 2017.
20.02.2017 11:03

Náhradní (poslední) zkušební termín z Didaktiky

je vypsán na pátek 3. 3. 8-9.40h v pracovně dr. Lindra Z144. Přihlašujte se do příslušné tabulky přístupné z Moodle1.x.
17.02.2017 12:19

Údaje o pedagogické praxi

Ve výuce předmětu VK v pátek 24. 2. od 8h nám nahlásíte všechny potřebané údaje požadované k organizačnímu zajištění pedagogických praxí. Kdo nebude přítomen ve výuce, nechť nahlásí skrze mail dr. J. Lindrovi. Termín 24. 2. je třeba bezpodmínečně dodržet.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.