Aktuality

24.02.2017 12:18

Pozor na termín platby do 28. 2.

Upozorňujeme posluchače nového 48. běhu DPS, aby pamatovali na termín platby za studium a učinili tak nejpozději do 28. 2. 2017.
20.02.2017 11:03

Náhradní (poslední) zkušební termín z Didaktiky

je vypsán na pátek 3. 3. 8-9.40h v pracovně dr. Lindra Z144. Přihlašujte se do příslušné tabulky přístupné z Moodle1.x.
17.02.2017 12:19

Údaje o pedagogické praxi

Ve výuce předmětu VK v pátek 24. 2. od 8h nám nahlásíte všechny potřebané údaje požadované k organizačnímu zajištění pedagogických praxí. Kdo nebude přítomen ve výuce, nechť nahlásí skrze mail dr. J. Lindrovi. Termín 24. 2. je třeba bezpodmínečně dodržet.
09.01.2017 14:37

Seminář k pracím a praxím - 10. 2. 2017 v 9h

Věnujte pozornost v rozvrhu a přijďte na velmi důležitý Seminář k závěrečné práci a pedagogické praxi, který se bude konat v pátek 10. 2. 2017 od 9h v místnosti Z250. Dostanete na něm všechny potřebné informace k organizaci pedagogických praxí a k požadavkům na závěrečné práce. Účast je proto...
04.11.2016 11:55

Děkanské volno 18. 11.

Na pátek 18. 11. vyhlásil děkan Fakulty stavební děkanské volno. Znamená to, že v tento den nebude probíhat výuka DPS.
21.10.2016 14:14

Volba témat závěrečných prací

Zvolte si vhodné téma pro závěrečnou práci DPS v průběhu listopadu. Nabídku témat dle jednotlivých předmětů a vyučujících najdete na nástěnce DPS (vedle místnosti Z146) a v Moodle1.x v sekci OOD pro DPS. Téma nahlásíte v pátek 2. 12. dr. Lindrovi ve výuce OOD.
21.10.2016 14:12

2. splátka do 31. 10.

Vyzýváme ty, kteří mají ještě doplatit 2. splátku za DPS studium, aby tak učinili nejpozději do 31. 10. 2016.
16.09.2016 14:59

Výuka v ZS 2016/17

Výuka ve 2. semestru 47. běhu DPS začne v pátek 23. 9. v 8h v místnosti Z165. Na první konzultaci dostanete papírovou podobu rozvrhu na celý semestr. Je k dispozici též v sekci Rozvrhy. 23. 9. ve 12.40h si můžete nechat zapsat zápočty z předmětů Filozofie a sociologie a Právo a management ve...
29.06.2016 15:49

Fotografie ze závěrečných zkoušek

jsou k dispozici v Moodle1.x v sekci Závěrečné práce, pedagogické praxe, závěrečné zkoušky. Můžete si je stáhnout do 31. 8. 2016.
28.06.2016 14:00

Vyzvednutí osvědčení

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání (DPS) jsou již vyhotovena. Vyzvednout si je můžete ve středu 29. 6. v době 14-16h nebo v pátek 1. 7. v době 9-11h v kabinetu dr. Lindra Z144. Nezapomeňte s sebou občanský průkaz. Pokud osvědčení nutně nepotřebujete, lze si vyzvednout na...

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.