Aktuality

03.06.2016 12:56

Posudky závěrečných prací

Od středy 8. června budou k dispozici posudky závěrečných prací. Vyzvednout si je můžete buď osobně u dr. Lindra, nejlépe v úředních hodinách čt 9-11h, nebo přímo v den obhajoby.
27.05.2016 13:53

Pro studenty DPS 1. semestru z FaVU

Pro získání zápočtu z předmětu Pedagogické minimum 1 za LS 2015/16 je třeba, abyste splnili minimálně 3 ze 4 studijních povinností semestru (Pedagogika, Psychologie, Filozofie a sociologie, Právo a management ve vzdělávání). Jakmile se tak stane, ihned přineste index ke kontrole dr. Lindrovi...
26.05.2016 12:24

Časový a jmenný rozpis k Závěrečným zkouškám 16. a 17. 6. 2016

Je k dispozici v Moodle1.x v příslušné sekci Seminář k závěrečným pracím, zkouškám a praxím. Závěrečné zkoušky se budou konat v místnosti Z257. Dostavte se dle příslušného rozpisu na dopolední zkoušku i odpolední obhajobu.
16.05.2016 10:26

Filozofie a sociologie - poslední zápočtový termín

Náhradní, opravný a záchytný termín prověrky z Filozofie a sociologie je vypsán na pátek 10. 6. ve 12h v Z165. Nemusíte se přihlašovat do žádných formulářů. Vypisovaný termín je v tomto zkouškovém období POSLEDNÍ!
06.05.2016 12:19

Filozofie a sociologie - zápočtová prověrka

Po vzájemné dohodě je stanoven termín zápočtové prověrky z Filozofie a sociologie na pátek 13. května v 11h v místnosti Z165. Opravný, další a zároveň poslední termín prověrky bude v červnu. Datum bude upřesněno později.
05.05.2016 16:12

Odevzdání závěrečných prací a indexů

Připomínáme, že v pátek 13. 5. 2016 od 8h proběhne v místnosti Z250 odevzdání závěrečných prací DPS a indexů k závěrečné kontrole studia. Práce odevzdáte ve dvojím vyhotovení (knižní a kroužková vazba) + elektronicky na CD. V indexu si zkontrolujte, zda máte od vyučujících zapsány všechny studijní...
18.04.2016 07:50

Volba PVP předmětu ve 2. semestru

Nejpozději do pátku 29. 4. proveďte volbu PVP předmětu ve 2. semestru studia. Zvolit můžete jeden ze tří nabízených předmětů, konkrétně: Psychologie problémového žáka, Moderní didaktická technika a informatika, Základy práva, teorie a praxe managementu ve vzdělávání.  K předmětu se můžete...
05.04.2016 17:30

Právo a management ve vzdělávání - 47.běh, klasifikovaný zápočet v LS 2015-16, termín 14. 4. 2016

Vážené studentky, vážení studenti, v Moodle jsou zveřejněny aktuální informace k organizaci klasifikovaného zápočtu z předmětu. Na základě žádosti větší skupiny studentů bylo domluveno, že termín 8. 4. bude nahrazen ve čtvrtek 14. 4. 2016 viz info níže. Termín 8.4. je zrušen.   Registrace na...
05.04.2016 09:53

Opravná prověrka - Vybrané kapitoly z didaktiky

Opravný termín prověrky je vypsán na pátek 6. května od 9h v místnosti Z164. K termínu není nutné se přihlašovat v Moodle1.x.
05.04.2016 09:51

Zkouška Obecná a oborová didaktika

Poslední termín zkoušky z Obecné a oborové didaktiky je stanoven na pátek 6. května od 12h v pracovně dr. J. Lindra v Z144. Můžete se přihlásit v Moodle1.x, kde je stále aktuální tabulka týkající se všech zkušebních termínů.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.