Aktuality

29.04.2014 11:48

Volba PVP pro 2. semestr

Nejpozději do 9. května si zvolte jeden ze tří PVP (povinně volitelných předmětů) pro 2. semestr. Vybírat můžete z těchto předmětů: Psychologie problémového žáka, Moderní didaktická technika a informatika, Základy práva, teorie a praxe managementu ve vzdělávání. Volbu zapisujte na seznam, který je...
25.04.2014 13:15

Změna ve výuce 25. 4. a 2. 5.

Z důvodu pracovního vytížení Ing. Andrlové se vzájemně zamění přednáška z Filozofie a sociologie s přednáškou Právo a management. Konkrétně 25. 4. bude v čase 8-9.40h přednáška z Filozofie a sociologie a 2. 5. v čase 8-9.40h přednáška z Práva a managementu.
26.03.2014 14:32

Změna ve výuce 28. 3.

Z důvodu nemoci Mgr. Šnajderové nebude přednáška z Psychologie. Místo ní bude probíhat v čase 10-11.40h přednáška z Pedagogiky, abyste na ni nemuseli čekat.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.