FP - volba druhého cizího jazyka FJ, IJ, RJ, ŠJ

15.05.2013 15:13

Bližší informace k výuce druhého cizího jazyka (FJ, IJ, RJ, ŠJ) pro FP pro akademický rok 2013-14, který garantuje Ústav společenských věd FAST VUT v Brně, naleznete v přiloženém dokumentu.

Druhy_cizi_jazyk_pro_FP.pdf

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.