Mobilitní programy Erasmus+ a Free Movers

02.12.2014 10:35

Od 24. 11.2014 byly v intranetu FAST otevřeny přihlášky do VŘ pro mobilitní programy Erasmus+ studijní pobyt a pracovní stáž a RP mobility studentů VUT v Brně, tzv. Free Movers. Uzávěrka přihlášky pro programy Erasmus+ je 12. 12. 2014 pro ak. rok 2015/16 a pro Free Movers 2015 je uzávěrka 8. 12. 2014.

Informace k organizaci jazykových zkoušek pro zahraniční výjezdy najdete na http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/erasmus

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.