Odborná angličtina

08.06.2016 21:16

Všem studentům doporučujeme volitelný předmět Odborná angličtina BYA9, který vás provede základy slovní zásoby vašeho oboru na FAST a dá vám příležitost procvičit si angličtinu na odborná témata. Vstupní úroveň znalostí je B1 dle CEFR.

Podmínkou k registraci předmětu pro studenty bakalářského a magisterského studia je složení vyšší zkoušky z angličtiny BY002 (dříve BY51) nebo prokázání vstupní znalosti B1 dle odpovídajících certifikátů vhodných k uznání zkoušky

Předmět BYA9 je doporučen také pro studenty doktorského studia kdykoliv v jeho průběhu.

Na výuku BYA9 navazuje BYA10 Odborná angličtina II, kde se dále dle požadavků studentů prohlubují znalosti a terminologie daného oboru.

ROZVRH výuky jednotlivých odborných seminářů se domlouvá na úvodních informačních schůzkách viz celkový rozvrh, které jsou rozděleny na obory. 

Více o specializaci na obory: 

http://spv.webnode.cz/anglictina/bya9-odborna-anglictina/

Využijte nabídky studovat odbornou angličtinu
v rámci svých nečerpaných volných semestrů
a zvyšte svou šanci pro uplatnění na trhu práce
a rozšíření svých odborných jazykových znalostí
pro studijní pobyty na zahraničních univerzitách či praktické stáže.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.