Překlenovací kurzy - opakování ke zkoušce

05.09.2017 15:40

Zveme všechny zájemce o zopakování/doučení učiva  ke zkoušce z angličtiny v placeném kurzu CŽV na informační schůzku, kde se bude domlouvat rozvrh a budou zodpovězeny dotazy k průběhu a obsahu kurzů:

středa 20. 9. 2017 v 18:00 v učebně Z 147

Překlenovací kurzy slouží k efektivnímu zopakování a intenzivnímu procvičení učiva z předmětů BYA3/BYA4 nebo BYA5/BYA6 k povinné zkoušce z AJ.

Dle zájmu a pokročilosti studentů může být vyučováno až 6 EXTRA lekcí tzn. celkem až 36 hodin. Lekce navíc se budou konat po časové domluvě se studenty a s lektorem.
Cílem je zajistit pokrok studentů ve znalostech a dovednostech pro úspěšné vykonání zkoušky.

Kurzy jsou určeny pro všechny studenty. Vítáni jsou zájemci z řad studentů kombinovaného studia (z Brna a blízkého okolí), neboť kurzy jsou často vyučovány ve večerních hodinách, tj. mimo běžnou pracovní dobu.

Výuka začíná ve 2. týdnu semestru.

Rozvrh bude stanoven po domluvě se studenty na informační schůzce.

Kurz je zpoplatněn.

Překlenovací kurzy Rozvrh Učebna
PK2  Překlenovací kurz 2
- pro mírně pokročilé - opakování BYA3/BYA4
- opakování před zkouškou BY001
Zájemci mohou napsat:
vevodova.d@fce.vutbr.cz (*)
 
PK3  Překlenovací kurz 3
- pro středně pokročilé - opakování BYA5/BYA6
- opakování před zkouškou BY002
bude domluven na schůzce 20.9.2017
možná výuka:středa 18:00-19:40
Mgr. Daniel Rodriguez
Z 147

(*) Kurz bude otevřen v případě min. počtu 6 zájemců.

Vyučující:

Mgr. Dana Vévodová (vevodova.d@fce.vutbr.cz) nebo Mgr. Lucie Strnadová

Mgr. Daniel Rodriguez (rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

 

Více zde: http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/preklenovaci-kurzy/

http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.