Hledáme SPVS - výběrové řízení

25.05.2016 16:13

Vážená studentko / vážený studente,

pokyn DĚKANA č. 10/2017 Studentská pedagogicko-vědecká síla na Fakultě stavební VUT v Brně v akademickém roce 2017–18 umožňuje spolupracovat s ústavem SPV na pozici SPVS.

Jedná se o pomoc s vkládáním dat do tabulek, grafickou úpravou dokumentů, pomoc s kopírováním, vyvěšováním rozvrhů apod.

Pokud byste měl/a zájem, můžete se spolupodílet na rozvoji stavebního slovníku http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/inf_jazyky.asp.

Pročtěte si prosím pokyn děkana, kterým se tato práce řídí http://www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=65

Pokud máte zájem, přihlaste se do výběrového řízení na pozici SPVS

zasláním krátkého životopisu a motivačního dopisu

do 31. 5. 2017

na email vedoucí ústavu Ing. B. Andrlové andrlova.b@fce.vutbr.cz

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.