Termíny jazykových zkoušek pro Erasmus 2014

06.02.2014 10:01

 

Angličtina

úroveň B1 (zkouška BY51)

- pátek 7. 3. 2014 v 9:00 a 13:00 (učebna Z270) - Mgr. Věra Batystová a Mgr. Anna Machová


úroveň B2 (zkouška BY52)

- pátek 7. 3. 2014 v 8:30, 11:45 a 14:45 (učebna Z263) - Roger Turland, B.A.

pátek 7. 3. 2014 v 10:00 a 14:00 (učebna Z147) - Mgr. Marian Nevrlý


Přesný čas, kdy se mají studenti dostavit ke zkoušce z angličtiny, bude jeden den před zkouškou zveřejněn v poznámce k termínu a bude studentům také rozeslán e-mailem.

 

Němčina - středa 5. 3. 2014 v 16:00 (učebna Z273) - Mgr. Věra Batystová

 

Francouzština a italština - pátek 7. 3. 2014 v 8:00 (učebna Z248) - Mgr. Markéta Valečková

 

Španělština - pondělí 3. 3. 2014 v 17:00 (učebna Z147) - Mgr. Daniel Rodriguez

 

Ke zkoušce z angličtiny BY51 a BY52 se studenti registrují klasickým způsobem přes intranet, ke zkouškám z ostatních jazyků stačí registrace emailem u konkrétního vyučujícího.

Zkouška na úrovni B2 (ze všech jazyků) je pro zájemce o Erasmus z Fakulty stavební ZDARMA.

Podrobné informace o zkouškách včetně vzorových testů najdete na http://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/erasmus/. S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na garanty jednotlivých jazyků.

 

 

 

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.