BYA12: Academic Skills


BYA12 Academic Skills
Jak prezentovat váš projekt či výzkum

V tomto kurzu si na praktických ukázkách předvedeme časté fráze při prezentování projektů či výzkumů v angličtině, abyste byli připraveni odprezentovat vaši práci před zahraničním publikem, reagovat na dotazy, a zapojit se do diskuze.

Kurz je vhodný pro všechny studenty, kteří již absolvovali vyšší zkoušku z angličtiny, a mají, nebo pracují na projektu, který by rádi prezentovali v angličtině. Ačkoli je pro vaše stavební projekty potřeba odborná slovní zásoba, absolvování Odborné angličtiny BYA9 není podmínkou.

V kurzu si vyzkoušíte:

  • jak sestavit prezentaci v angličtině
  • typické anglické fráze pro úvod, stať a závěr prezentace
  • tipy pro prezentování s powerpointem
  • kolik je dobré dát řádků na jeden slide
  • jaké otázky je dobré se zeptat
  • jak reagovat v diskuzi na nepříjemné otázky
  • a další

Informační schůzka

V prvním týdnu každého semestru se koná informační schůzka dohromady s předmětem BYA11 Academic writing, na které se zájemci dohodnou na době výuky.

Přesný čas a místo setkání najdete na Aktualizovaném rozvrhu výuky jazyků na úvodní stánce. s kódem BYA11.

Další zájemci, kterým se čas schůzky nehodí, napište své časové možnosti vyučující na email tlukova.j@fce.vutbr.cz

 

Garant

Jolana Tluková

room: Z249

tel. 54114 7676

consultation hours: here

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.