Angličtina

Vážení studenti,

před zahájením přípravy ke zkoušce z angličtiny se seznamte s těmito dokumenty:

 

Uznávání zkoušek zde.

Aktuální rozvrh a informace ke způsobu přihlašování do jednotlivých kurzů jsou zveřejněny na úvodní straně spv.webnode.cz

Veškeré informace k "volným" semestrům na studium jazyků pro studenty FAST i studenty ostatních fakult a informace k další výuce pro samoplátce naleznete zde.

 

Přehled všech vyučovaných předmětů anglického jazyka

 
Začátečníci

BYA1 - Angličtina pro začátečníky I - bližší informace v kartě předmětu

BYA2 - Angličtina pro začátečníky II - bližší informace v kartě předmětu

 

Mírně pokročilí

  

BYA3 - Angličtina pro mírně pokročilé I - bližší informace v kartě předmětu

BYA4 - Angličtina pro mírně pokročilé II - bližší informace v kartě předmětu

 

Středně pokročilí k úrovni B1

BYA5 - Angličtina pro středně pokročilé I - bližší informace v kartě předmětu

BYA6 - Angličtina pro středně pokročilé II - bližší informace v kartě předmětu

 

Výše středně pokročilí (Upper Intermediate) k úrovni B2

BYA7 - bližší informace v kartě předmětu

BYA8 - bližší informace v kartě předmětu

BYA20 - bližší informace v kartě předmětu

BYA21 - bližší informace v kartě p ředmě tu

 
Kurzy pro pokročilé (Advanced)

BYA22 - bližší informace v kartě předmětu

BYA23 - bližší informace v kartě předmětu

 

Academic skills

Informace naleznete na této stránce.

Academic writing

Informace naleznete na této stránce.

Odborná angličtina

Předměty odborné angličtiny naleznete v sekci Odborná angličtina

Předměty jsou určeny začátečníkům v oblasti odborného jazyka, pokrývají základy odborné terminologie.

Minimální úroveň angličtiny pro tyto předměty je intermediate, tzn. zkouška BY002 (dříve BY51). 

 

Překlenovací kurzy určené pro zopakování učiva - pro samoplátce

Informace naleznete v sekci Překlenovací kurzy.

 

Přehled kurzů a jednotlivých zkoušek

 

 

Level

 

Course at the FCE

Exam at the FCE

Common European Framework Level

Related Cambridge exam

Elementary BYA1   A1-  
BYA2   A1  
Pre-Intermediate BYA3   A2 -  
BYA4 BY001 A2+ / B1 - KET
Intermediate BYA5   B1 -  
BYA6 BY002 B1 PET

 Upper Intermediate

BYA7   B1  
BYA8   B1+  
BYA20   B1+ / B2-  
BYA21 BY003 B2 FCE
Advanced BYA22   B2+  
BYA23   C1-  

 

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.