Bakalářské studium

Základní informace ke studiu angličtiny

 • Pro objektivní posouzení stávajících znalostí angličtiny je třeba, aby každý student 1. ročníku před zahájením jazykové výuky absolvoval rozřazovací test.
 • Rozřazovací test je umístěný od října na adrese www.vutbr.cz/jazyk. Test je nutno udělat do 30. listopadu. Více viz Rozřazovací test.
 • Každý student musí absolvovat během studia zkoušku z angličtiny, buď na úrovni mírně pokročilé (B1 mírně nižší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, dále CEFR), kód zkoušky BY001 nebo na úrovni středně pokročilé (B1 dle CEFR), kód zkoušky BY002.
 • Zkouška BY001 Angličtina pro mírně pokročilé je standardně zařazena ve studijních plánech v 3. ročníku. Studenti mohou zkoušku vykonat kdykoliv dříve po domluvě na studijním oddělení. Pokud student vykonal zkoušku BY001, doporučujeme ji během bakalářského studia kdykoliv nahradit zkouškou BY002.
 • K přípravě na zkoušku fakulta poskytuje 4 semestry doporučené volitelné výuky v Bc. studiu.
 • Veškerá výuka vedoucí ke zkoušce jsou předměty volitelné. Pokud se však již student do kurzu zaregistruje, musí jej ukončit zápočtem.
 • Zápočty  studenti získají na základě docházky a splnění podmínek zadaných vyučujícím na začátku semestru. Při absenci vyšší než 3h, studenti získají zápočet na základě zápočtového testu.
 • Student může vstupovat do kteréhokoliv stupně pokročilosti. Každý volitelný předmět však může absolvovat během daného studia pouze jedenkrát.
 • Po získání zkoušky student může volné (nečerpané) semestry výuky angličtiny použít k dalšímu studiu jazyků (další cizí jazyk - FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ nebo vyšší stupeň angličtiny či odborná angličtina). Nevyčerpané semestry se nepřevádějí do magisterského studia.
 • Pro studenty, kteří se studiem angličtiny začínají na FAST a v průběhu kurzů pro začátečníky BYA1 a BYA2 zjistí, že se nestíhají naučit požadovanou látku, jsou nabízeny nadstandardní Překlenovací kurzy I a II, které mohou navštěvovat pouze jako samoplátci souběžně s kurzy BYA3 nebo BYA4.
 • Hodnocení volitelné zkoušky BY002 (úroveň B1 dle CEFR) v Bc. studiu bude zohledněno při přijímající zkoušce z angličtiny při výjezdech v programu Erasmus+. Doporučujeme přípravě na zkoušku věnovat dostatečný čas. V případě, že je na zahraniční univerzity a praktické stáže vyžadována vyšší úroveň B2 dle CEFR, je možno zkoušku (kód BY003) absolvovat ve vypsaných termínech výběrového řízení na Erasmus+.

 

Doporučené volitelné předměty ke zkoušce

 

BYA1  angličtina pro začátečníky, 1. část     Files 1 – 4

BYA2  angličtina pro začátečníky, 2. část     Files 5 - 8

          Literatura:  English File Elementary 3rd Edition

 

 

 

BYA3  angličtina pro mírně pokročilé,1.část Files 1 – 4                                                                        

BYA4  angličtina pro mírně pokročilé,2.část Files 5 - 8

           Literatura:  English File – Pre-Intermediate 3rd Edition

 

 

 

 

 Zapisování a registrace

 

 • Při zadávání předmětů a zkoušek do zápisového listu je třeba klikat, dokud nenajdete tu pokročilost, která vám vyhovuje. Navržené předměty angličtiny jsou rozděleny do jednotlivých semestrů pouze formálně. U angličtiny nefunguje stejný systém jako u povinných předmětů, protože každý student je na jiné úrovni nezávisle na ročníku studia.
 • Aby se student mohl registrovat do výuky, nemusí mít volitelné předměty (kódy BYA1 - BYA23) zapsané v zápisovém listě. Na začátku semestru si vybere vhodný výukový kurz dle aktuální rozvrhové nabídky Kabinetu jazyků, který mu bude následně po termínu uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám předmětů automaticky zapsán do jeho zápisového listu.
 • Aby se student mohl přihlásit ke zkoušce, musí mít předmět (zkoušku s kódem BY001 nebo BY002) zapsanou v zápisovém listě.

 

 Uzávání jazykových zkoušek z anglického jazyka

 • Maturita z anglického jazyka se neuznává jako žádná zkouška z cizího jazyka na FAST VUT v Brně.
 • Více informací viz uznávání zkoušek.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.