Nejčastější dotazy

 

Volné semestry na studium cizích jazyků (přednostně angličtiny)

 

Kolik mám volných semestrů?

4.

 

Na co je můžu použít?

Před složením zkoušky BY001 nebo BY002 na volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3, BYA4, BYA5, BYA6.

Můžete je použít také na vyšší pokročilosti angličtiny až k úrovni B2, která je vyžadována na zahraničních univerzitách, a to v kurzech BYA7, BYA8, BYA20, BYA21, odbornou angličtinu BYA9, akademickou angličtinu BYA11 a BYA12; nebo další cizí jazyky na FAST.

 

Můžu nevyčerpané volné semestry použít v magisterském studiu?

Ne.

 

Zkoušky

 

Jakou zkoušku musím mít povinně?

V bakalářském studiu buď BY001 Angličtina pro mírně pokročilé nebo volitelně vyšší BY002 Angličtina pro středně pokročilé. V magisterském studiu povinně BY002.

 

Zkouška BY001 (dříve BY01) = úroveň B1 snížená dle CEFR

 

Kolik zápočtů a jakých z předmětů BYA1 - BYA4 musím mít, abych mohl jít ke zkoušce?

Žádný, semestrální předměty jsou nepovinné, ale jsou doporučené a volitelné.

 

K čemu mi tedy předměty BYA1 - BYA4 jsou?

Probírá se v nich učivo ke zkoušce. Posloucháte angličtinu a komunikujete s vyučujícím a spolužáky.

 

Jaké znalosti se očekávají ke zkoušce BY001?

Být v angličtině na úrovni pre-intermediate (B1 snížená), k tomu Vám mohou pomoci kurzy BYA1 - BYA4 i Překlenovací kurz II.

Více zde: https://spv.webnode.cz/anglictina/bakalarske-studium/zkouska-by01/

 

Nižší zkouška se mi nezobrazuje v intranetu.

a) Student nemá zkoušku v zápisovém listě na daný akademický rok. Je nutné podat žádost na Studijním oddělení, kde zkoušku bez problémů dopíší.

b) Student si neuvědomil, že zkouška má kód BY001 a ne BYA4. BYA4 je pouze nepovinný předmět.

 

Kolik mám pokusů na zkoušku?

Počet pokusů na zkoušku se řídí aktuální směrnicí děkana.

 

Můžu jít rovnou na zkoušku, aniž bych chodil do výuky?

Ano. Věnujte však přípravě na zkoušku dostatečný čas.

 

Jak funguje uznávání mezinárodních certifikátů?

https://spv.webnode.cz/anglictina/uznavani-zkousek/

 

Udělal jsem zkoušku BY001 (nižší zkoušku). Co mám dělat dál?

Povinnost pro bakalářské studium máte splněnu. Pokud máte volné semestry, choďte do BYA5 a BYA6  - tyto předměty připravují na ústní zkoušku BY002, která je povinná v magisterském studiu. Můžete také chodit do předmětů jiných cizích jazyků (šj, ij, fj, nj, rj).

 

Zkouška BY002 (dříve BY51) = úroveň B1 dle CEFR

 

Jaké znalosti se očekávají ke zkoušce BY002?

Být v angličtině na úrovni Intermediate (středně pokročilý, B1 dle CEFR), k tomu Vám mohou pomoci kurzy BYA5 a BYA6 i Překlenovací kurz III. Zkouška BY002 prověřuje nejen znalost učiva předmětů BYA5 – BYA6, ale hlavně schopnost zvládat ústní komunikaci v každodenních situacích.

 

Kolik zápočtů a jakých z předmětů BYA1 – BYA6 musím mít, abych mohl jít ke zkoušce?

Žádný. Zkouška BY002 je povinný předmět v magisterském studiu. Předměty BYA5-BYA6 jsou doporučené volitelné předměty.

 

Zkouška BY002 se mi nezobrazuje v intranetu.

a) Student nemá zkoušku v zápisovém listě na daný akademický rok. Je nutné podat žádost na Studijním oddělení, kde zkoušku bez problémů dopíší.

b) Student si neuvědomil, že zkouška má kód BY002 a ne BYA6. BYA6 je pouze volitelný předmět.

 

Kolik mám pokusů na zkoušku?

Počet pokusů na zkoušku se řídí aktuální směrnicí děkana.

 

Můžu jít rovnou na zkoušku BY002?

Ano. Věnujte však přípravě na zkoušku dostatečný čas.

 

Udělal jsem zkoušku BY002. Co mám dělat dál?

Povinnost pro bakalářské i magisterské studium máte splněnu. Pokud máte volné semestry, můžete bezplatně chodit do kurzů pokročilé angličtiny BYA7 a BYA8, BYA20 až BYA23, odborné angličtiny BYA9 nebo na další cizí jazyky na FAST. Pokud jste vyčerpal všechny volné semestry, na tytéž kurzy můžete chodit jako samoplátce.

 

Kurzy - semestrální volitelné předměty

 

Do které jazykové úrovně mám chodit?

Pro objektivní posouzení stávajících znalostí angličtiny je potřeba, aby každý student 1. ročníku před zahájením jazykové výuky absolvoval rozřazovací test, který je umístěn na adrese www.vutbr.cz/jazyk. Test je nutno udělat do 30. listopadu. Výsledky testu jsou zveřejněny ihned po vyplnění.

Zařazení do doporučených předmětů dle dosaženého výsledku najdete zde: https://spv.webnode.cz/anglictina/rozrazovaci-test

Studenti vyšších ročníků se do pokročilosti angličtiny zařadí sami na základě předchozího studia.

 

Nezapsal jsem si semestrální předmět do zápisového listu, můžu chodit do výuky?

Ano. Registrace do výuky/rozvrhu volitelných předmětů se po termínu uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám předmětů z intranetu automaticky zapíše do zápisového listu studenta.

 

Můžu chodit jinam, než mě zařadil rozřazovací test?

Ano. V prvních dvou týdnech je možné se přeregistrovat.

 

Jak je to se zápočty?

V předmětech BYA1 až BYA6 se zápočty udělují na základě docházky a splnění úkolů daných vyučujícím. Studenti s absencí vyšší než 3h, dostanou zápočet na základě zápočtového testu.

 

Jak je to s kredity?

Po úspěšném složení zkoušky je přidělen odpovídající počet kreditů za danou zkoušku. Zápočty z předmětů, které jsou k přípravě na zkoušku doporučeny, jsou nad rámec studijních povinností pro postup do dalšího ročníku.

 

Můžu se do stejného předmětu zaregistrovat znovu příští semestr?

Ne. Dle směrnice děkana můžete tentýž volitelný předmět absolvovat během studia pouze jednou. Opakování volitelného předmětu je možné pouze jako samoplátce.

 

Co se stane, když se neodregistruji v prvních dvou týdnech z předmětu, kam se rozhodnu nechodit?

Propadne vám volný semestr.

 

Co se stane, když nepřijdu na 1. hodinu? 

Pokud se neomluvíte, budete z kurzu vyřazen a na vaše místo bude dopsán jiný zájemce. 

 

Další

 

Kdo je samoplátce?

Ten, kdo chodí na předmět, ale nečerpá volný semestr, proto si kurz platí sám viz  https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/.

 

Můžu chodit i na jiné jazyky (FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ)?

Ano, ale dokud úspěšně nesplníte povinnou zkoušku BY001 (Bc. studium) nebo BY002 (Ing. studium), tak pouze jako samoplátce.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.