Rozpis předmětů BYA9 nabízených každý semestr

 

Semináře BYA9 Odborná angličtina 1 a navazující BYA10 Odborná angličtina 2 jsou zaměřeny na odborný jazyk daného oboru a jsou proto přednostně nabízeny studentům jednotlivých studijních oborů.

Semináře BYA9 jsou určeny studentům, kteří ovládají obecnou angličtinu na středně pokročilé úrovni (B1) a chtějí si rozšířit anglickou slovní zásobu svého oboru.

Semináře odborného jazyka BYA9 budou nabízeny každý semestr.

Budou otevřeny s minimálním počtem 8 studentů.

Pro seminář platí tyto obecné podmínky studia jazyků:

  • studenti FAST mohou čerpat volný semestr;
  • studenti doktorského studia mohou do kurzu chodit před i po vykonání doktorské zkoušky DY01;
  • studenti FA mají odborný jazyk zařazen do navazujícího magisterského studia. Od akad. roku 2017/18 mají možnost absolvovat předmět Odborný cizí jazyk- angličtina buď na Fakultě architektury nebo na Ústavu společenských věd. Obsah předmětu a požadavky ke zkoušce jsou zde
  • studenti bakalářského studia na FA mohou předmět BYA9 Odborná angličtina pro obor Architektura absolvovat jako samoplátci;
  • studenti jiných fakult mohou chodit pouze jako samoplátci - více v sekci samoplátci.

 

Registrace do rozvrhu

Studenti FAST se do výuky registrují v intranetu ve volitelné nabídce předmětů zadáním kódu BYA9. 

Protože do semináře mohou chodit studenti z více ročníků daného oboru, konají se v pondělí 1. týdne semestru informační schůzky, kde se domluví rozvrh. Časy konání schůzek jsou zveřejněny v celkovém rozvrhu na úvodní stránce webu.

Studenti mimo FAST se hlásí emailem k jednotlivým vyučujícím.

 

kód obor vyučující
BYA9 G    Geodézie a kartografie

Mgr. Batystová

(batystova.v@fce.vutbr.cz)

BYA9 S Pozemní stavby vč. realizace staveb

Mgr. Rodriguez

(rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

BYA9 K Konstrukce a dopravní stavby

Mgr. Nevrlý

(nevrly.m@fce.vutbr.cz)

BYA9 M Stavebně materiálové inženýrství

Mgr. Jaďuďová

(jadudova.l@fce.vutbr.cz)

BYA9 V Vodní hospodářství a vodní stavby

Mgr. Rodriguezová

(rodriguezova.v@fce.vutbr.cz)

BYA9 N Management ve stavebnictví

Mgr. Vévodová

(vevodova.d@fce.vutbr.cz)

BYA9 A

Architektura

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

BYA9 W

Městské inženýrství

Mgr. Strnadová

(strnadova.l@fce.vutbr.cz)

BYA11 Academic Writing

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

BYA12 Academic Skills

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

 

VÝHODOU

Využijte nabídky studovat odbornou angličtinu:
  1.  v rámci svých bezplatných volných semestrů;

  2.  zvyšte své odborné kompetence pro uplatnění na trhu práce, a to vše interaktivní a komunikativní formou;

  3. rozšiřte své odborné jazykové znalosti nezbytné pro studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.