Odborná angličtina

 
Zájemci o studium odborné angličtiny si mohou zvolit předmět VYA009 Angličtina pro středně pokročilé 2, který je nejen přípravným předmětem ke zkoušce BYA002, ale také studenty seznámí se základy odborného jazyka ve stavebnictví.
Po složení zkoušky BYA002 si mohou studenti prohloubit znalosti odborného jazyka v předmětu VYA012 Odborná angličtina 1 a VYA001 Odborná angličtina 2. Předmět VYA012 je v ZS 2021/2022 nabízen pro obor K. Předmět se otevírá při minimálním počtu 8 studentů. 
Ke studiu obou předmětů odborné angličtiny je možné použít volné semestry, které fakulta studentům poskytuje na studium jazyků: v bakalářském studiu 4, v magisterském 2 a doktorském 3.

 

 

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2020 Všechna práva vyhrazena.