Odborná angličtina

 

Semináře BYA9 Odborná angličtina 1 a navazující BYA10 Odborná angličtina 2 jsou zaměřeny na odborný jazyk daného oboru a jsou proto přednostně nabízeny studentům jednotlivých studijních oborů.

Semináře BYA9 jsou určeny studentům, kteří ovládají obecnou angličtinu na středně pokročilé úrovni (B1) a chtějí si rozšířit anglickou slovní zásobu svého oboru.

Semináře odborného jazyka BYA9 budou nabízeny každý semestr.

Budou otevřeny s minimálním počtem 8 studentů.

Pro seminář platí tyto obecné podmínky studia jazyků:

 • studenti FAST mohou čerpat volný semestr;
 • studenti doktorského studia mohou do kurzu chodit před i po vykonání doktorské zkoušky DY01;
 • studenti Fakulty architektury v bakalářském studiu mohou chodit do volitelného kurzu BYA9 A/BEN
 • studenti Fakulty architektury v magisterském studiu mají povinný předmět Odborný cizí jazyk, a mohou si vybrat mezi angličtinou, němčinou, francouštinou, španělštinou a italštinou. Obsah předmětů a požadavky ke zkoušce najdete zde
 • studenti jiných fakult mohou chodit pouze jako samoplátci - více v sekci samoplátci.

 

BYA9 Odborná angličtina ve Stavebním inženýrství

 

Od akademického roku 2018/19 nově nabízíme jednotný kurz odborné angličtiny na Fakultě stavební s důrazem na základní odbornou slovní zásobu, procvičování poslechu a konverzace. Požadavkem k zápočtu bude vytvoření prezentace a její přednes.

 

Probíraná témata:

 • Civil Engineering Branches and Jobs
 • Numbers, Shapes, Units
 • Building Materials, Properties of Materials
 • Design and Drawings
 • Types of Buildings, Basic Structural Elements
 • Construction Site
 • Tools and Heavy Machinery
 • Structural Engineering, Concrete and Steel Structures
 • Transportation Engineering
 • Hydraulic Engineering
 • Geodesy and Surveying
 • Economics

 

BYA9/BEN Odborná angličtina v architektuře I.

Kurz je vhodný pro studenty bakalářského studia architektury. Je zaměřen na základní terminologii, která je třeba pro popis budovy, popis návrhu, materiálů a výkresů. Více informací zde.

 

BYA10 Odborná angličtina 2

Odborná angličtina studentům zajišťuje prohloubení a procvičení odborných znalostí a rozvoj specializované slovní zásoby a odborných profesních dovedností v cizím jazyce formou poslechu, čtení odborných textů, psaní a mluvení jako aktivního procesu a porozumění s dalšími studenty/inženýry. Znalosti získané studiem cizího jazyka budou aplikovatelné v odborných předmětech a při pobytu v zahraničí, pomohou studentovi čerpat informace z cizojazyčných zdrojů. Studenti budou schopni prezentovat odborné téma a komunikovat v cizím jazyce při odborných setkáních.

 •     četba autentických textů z oboru
 •     diskuze na odborná témata dle oboru
 •     rozšíření slovní zásoby anglických frází
 •     tipy k psaní životopisu a motivačního dopisu v angličtině

 

Nabízené zaměření kurzu BYA10 viz níže.

 

Registrace do rozvrhu

 

Studenti FAST se do výuky registrují v intranetu ve volitelné nabídce předmětů zadáním kódu BYA9 nebo BYA10.

Studenti mimo FAST se mohou hlásit emailem k jednotlivým vyučujícím.

 

kód obor vyučující
BYA9 společná pro všechny obory

Mgr. Rodriguez i další vyučující

(rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

BYA9/BEN
BYA10/OCZ
Architektura

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

BYA10 G    Geodézie a kartografie

Mgr. Batystová

(batystova.v@fce.vutbr.cz)

BYA10 S Pozemní stavby vč. realizace staveb

Mgr. Rodriguez

(rodriguez.d@fce.vutbr.cz)

BYA10 K Konstrukce a dopravní stavby

Mgr. Nevrlý

(nevrly.m@fce.vutbr.cz)

BYA10 M Stavebně materiálové inženýrství

Mgr. Jaďuďová

(jadudova.l@fce.vutbr.cz)

BYA10 V Vodní hospodářství a vodní stavby

Mgr. Rodriguezová

(rodriguezova.v@fce.vutbr.cz)

BYA10 E Management ve stavebnictví

Mgr. Vévodová

(vevodova.d@fce.vutbr.cz)

BYA10 W

Městské inženýrství

Mgr. Strnadová

(strnadova.l@fce.vutbr.cz)

BYA11 Academic Writing

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

BYA12 Academic Skills

Mgr. Tluková, Ph.D.

(tlukova.j@fce.vutbr.cz)

 

VÝHODOU

Využijte nabídky studovat odbornou angličtinu:
 1.  v rámci svých bezplatných volných semestrů;

 2.  zvyšte své odborné kompetence pro uplatnění na trhu práce, a to vše interaktivní a komunikativní formou;

 3. rozšiřte své odborné jazykové znalosti nezbytné pro studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.