Odborná angličtina BYA10 - ARCHITEKTURA

Vážení zájemci o odbornou angličtinu,

volitelný předmět odborná angličtina - architektura je otevřen pro:

  • všechny studenty FAST - není nutno mít splněnu zkoušku
  • od akademického roku 2016/17 pro studenty magisterského studia na FA
  • od akademického roku 2015/16 také studentům FA bakalářského studia (jen jako samoplátce).

Kurz se otevírá v každém semestru (obvykle v úterý odpoledne) a aktuální doba konání kurzu je vypsána v Aktualizovaném rozvrhu výuky jazyků na úvodní stránce.

Pokud se vám tento čas nebude hodit, přijďte se domluvit na informační schůzku, jejíž termín je opět uveden v celkovém rozvrhu, nebo napište vyučující email, ve kterém prosím specifikujte vaše časové možnosti.

 

Přijďte se podívat na  hodinu, povídání o domech v angličtině může být i zábava!

JT

Pro studenty navazujícího magisterského studia z Fakulty architektury: přejděte na záložku OCZ.

 

OBSAH

Cílem kurzu je pomoci studentům rozšířit si slovní zásobu v oblasti architektura, aby byl schopen hovořit o své práci, a prezentovat své projekty.

Základem kurzu jsou odborné texty z učebnic a autentické články z časopisů, které slouží jako zásobárna slovíček a častých frází, které se dále procvičují v hodinách, a pomohou vám sestavit vlastní prezentaci vašeho projektu v angličtině.

 

PODMÍNKY K ZAPSÁNÍ DO KURZU

Kurz je určen pro studenty, kteří ovládají obecnou angličtinu na úrovni středně pokročilý B1 (intermediate), kterou mohli získat v např. kurzu BYA5 a BYA6 na SPV.

Studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty stavební mohou kurz absolvovat zdarma pokud mají volný semestr studia jazyků.

Studenti bakalářského studia FA mohou do kurzu chodit pouze jako samoplátci .

 

POŽADAVKY

Tento kurz je pro studenty FAST volitelný, je ukončen zápočtem za jeden kredit, který získáte za odprezentování vašeho projektu v angličtině.

 

REGISTRACE

Obecně se do kurzů můžete hlásit:

  • na informační schůzce v první den semestru
  • studenti FAST se po informační schůzce mohou hlásit v intranetu
  • studenti FA se hlásí emailem na tlukova.j@fce.vutbr.cz nebo přijďte přímo na první hodinu
  • registrace se uzavírá ve třetím týdnu semestru

 

GARANT

Mgr. Jolana Tluková PhD.

kabinet Z249

budova Z na ulici Žižkova 19, Brno.

Kontakt:

telefon 54114 7676

email tlukova.j@fce.vutbr.cz

Konzultační doba je ZDE

 

 

 

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.