OCZ odborná angličtina pro studenty FA

Vážení studenti navazujícího magisterského studia,

od akad. roku 2018/19 budete absolvovat předmět Odborný cizí jazyk - angličtina na Ústavu společenských věd (SPV) FAST pod vedením Mgr. Jolany Tlukové, Ph.D.

V zimním semestru nabízíme výuku odborné angličtiny v úterý od 14-15.40 a 16-17,40 v učebně Z263.

A od 24.9. také v pondělí od 14 do 15.40 v učebně Z263.

Přihlášku posílejte nejpozději do úterý 25.9. emailem vyučující (tlukova.j@fce.vutbr.cz). Pozdější přihlášky již nebudou v zimním semestru přijaty. Můžete se opět přihlásit v následujícím semestru.

Kurz bude otevřen, pokud se sejde alespoň 8 zájemců o jeden čas.

V celkovém rozvrhu na úvodní stránce tohoto webu je kurz uveden pod zkratkou BYA9 Arch.

Výuka začíná v úterý 18.9. v učebně Z263.

 

Obsah studia a požadavky ke zkoušce

Kurz je povinný pro studenty magisterského studia FA, trvá 13 týdnů a je zakončen zkouškou.

Kurz je zaměřen na studium odborné slovní zásoby z učebnice S. Heidenreich: English for Architects and Civil Engineers a z dostupných zahraničních architektonických časopisů. Cílem kurzu je poskytnout studentům odbornou terminologii, kterou budou potřebovat pro psanou a ústní prezentaci vlastních architektonických projektů, kterou si připraví a vyzkouší v hodinách.

Zkouška probíhá formou prezentace vlastního projektu na 10 minut a následné diskuze.

Bližší obsah studia a požadavky ke zkoušce budou upřesněny na úvodní hodině a v e-learningu Moodle.

 

Informační schůzka

Pokud by se vám nabízené časy v úterý vůbec nehodily, přijďte na informační schůzku v pondělí 17.9. v 17.30 do učebny Z263, kde se dohodneme na jiné době konání kurzu, nebo případně napište vyučující email, ve kterém uveďte jiné časy, které by přicházely v úvahu.

 

Odborný jazyk - němčina, španělština, francouština

Ústav SPV nabízi také výuku odborné němčiny (kurz BYN6)  - kontaktujte Mgr. Šmalce na smalec.j@fce.vutbr.cz

odborné španělštiny - kontaktujte Mgr. Daniela Rodrigueze na rodriguez.d@fce.vutbr.cz

a odborné francouzštiny - kontaktujte Mgr. Markétu Valečkovou na valeckova.m@fce.vutbr.cz

Nově také nabízíme odbornou italštinu - kontaktujte Mgr. Šmalce na smalec.j@fce.vutbr.cz

Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 4 zájemců.

 

Garant odborné angličtiny OCZ

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

kabinet: Z249, II. patro Budova Z, Žižkova 17 

email:tlukova.j@fce.vutbr.cz

Konzultační doba:

https://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?fastId=11215

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.