Academic writing

Ústav společenských věd Fakulty stavební nabízí předmět

BYA11 Academic Writing

- Jak psát vědecké články a příspěvky v angličtině

 

Tento předmět je určen především pro studenty doktorandského studia, ale je otevřen pro všechny studenty, kteří již ovládají komunikaci v obecné angličtině a píšou nebo hodlají psát odborné články a příspěvky na konferenci v angličtině. 

 

V kurzu se zaměříme na:
 • upřesnění odborné slovní zásoby (jaké slovníky používat, jak ověřovat překlad...)
 • často užívané akademické fráze (Např. Tento příspěvek pojednává o... Z výzkumu vyplývá...)
 • strukturu odborného textu (řazení podkapitol textu podle modelu IMRAD, principy členění textu na odstavce, kapitoly, apod.)
 • bibliografické citace (co to je template, jak citovat v textu, apod.)
 • typy odborných příspěvků a včem se liší (abstrakt x resumé, příspěvek na konferenci x článek, atd.)

  

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

V prvním týdnu každého semestru se koná informační schůzka, na které se zájemci dohodnou na době výuky.

Přesný čas a místo setkání najdete na Aktualizovaném rozvrhu výuky jazyků na úvodní stránce.

Registrace

Zájemci se obecně mohou hlásit:

 • na informační schůzce
 • poté v intranetu
 • přímo na prvních hodinách
 • nebo emailem na tlukova.j@fce.vutbr.cz.

 

Registrace se uzavírá ve třetím týdnu semestru.

Podmínky registrace

 • studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty stavební mohou navštěvovat kurz zdarma pouze v případě, že již složili zkoušku z angličtiny BY002 (dříve BY51), a zbývá jim nečerpaný semestr studia jazyka
 • studenti doktorského studia FAST mohou chodit zdarma před i po vykonání doktorské zkoušky a pokud máte nečerpaný semestr studia jazyka (celkem máte 3)
 • studenti jiných fakult mohou kurz navštěvovat pouze jako samoplátci
 • studenti doktorského studia z Fakulty architektury mají od akademického roku 2017/18 povinný kurz DO4 Akademická a odborná angličtina, který bude otevřen v zimním semestru 2018/19.
 • studenti ÚSI se o placení budou informovat na svém studijním oddělení

 

Garant předmětu:

Mgr. Jolana Tluková PhD.

Kabinet Z249

Kontakt:

telefon: 541 14 76 76

tlukova.j@fce.vutbr.cz

Konzultační doba:

https://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?fastId=11215

 

 

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.