Kombinované studium

Požadavky ke zkoušce 

 

Na VUT v Brně je stanovena povinnost během studia absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

  • V bakalářském studiu na FAST je povinná zkouška z anglického jazyka BY001 (dříve BY01). Zkouška BY001 odpovídá úrovni mírně pokročilý. Místo této zkoušky můžete vykonat volitelnou zkoušku BY002 (dříve BY51) na úrovni středně pokročilý, která bude povinná v navazujícím magisterském studiu. 
  • Písemný test i ústní část zkoušky BY001 jsou založeny na učivu obsaženém převážně v učebnicích English File Third Edition Elementary a Pre-Intermediate. Přípravné předměty: BYA1, BYA2, BYA3, BYA4.
  • Komplexní ústní zkouška BY002 je založena převážně na učivu obsaženém v učebnici English File Third Edition Intermediate a navazuje na úroveň mírně pokročilou. Přípravné předměty: BYA5, BYA6, (v budoucnu i základy odborné angličtiny BYA9)

Organizace výuky jazyků v kombinovaném studiu je totožná s organizací výuky prezenčního bakalářského či navazujícího magisterského programu. Studenti si nastudují informace týkající se příslušného studijního programu: https://spv.webnode.cz/anglictina/

  • Studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů mají povinnost vykonat do konce listopadu příslušného kalendářního roku rozřazovací jazykový test z angličtiny umístěný na www.vutbr.cz/jazyk. Dosažené body odpovídají přibližně úrovni předmětu, který si pak studenti mohou pro studium angličtiny SAMI LIBOVOLNĚ ZVOLIT, protože výsledek testu není závazný, ale je pouze doporučením nejvhodnější úrovně či ověřením si dosavadních znalostí. Více zde: https://spv.webnode.cz/anglictina/rozrazovaci-test/

Kurzy jsou volitelnými předměty, výuka je tedy nepovinná. Student může jít rovnou ke zkoušce.

Do doporučené výuky se mohou registrovat i studenti, kteří nemohou pravidelně do hodin docházet. V posledním týdnu semestru mohou napsat zápočtový test a tím splnit podmínky k zpápočtu. Studenti mohou využít on-line kurzy v Moodle jako podporu při samostudiu či přípravě ke zkoušce BY001 a BY002.

Student si může zažádat o uznání zkoušek BY001 nebo BY002. Více zde https://spv.webnode.cz/anglictina/uznavani-zkousek

 

E-learningové kurzy - MOODLE

Pro kombinované studium byly vytvořeny e-learningové kurzy, jejichž cílem je pomoci studentům v přípravě k úspěšnému složení zkoušek BY001 a BY002.

Kurzy odpovídají obsahem probírané látky následujícím pokročilostem: 
začátečník  BYA1 a BYA2 Angličtina pro začátečníky I a II
mírně pokročilý  BYA3 a BYA4 Angličtina pro mírně pokročilé I a II

 Studenti s vyšší vstupní znalostí se mohou přihlásit do online kurzů:

středně pokročilý BYA5 a BYA6 Angličtina pro středně pokročilé I a II

Studenti v online kurzech naleznou powerpointové prezentace týkající se vysvětlení základních gramatických jevů, interaktivní cvičení na probíranou látku a slovní zásobu, poslechová cvičení, zajímavé odkazy zabývající se výukou anglického jazyka.

Kurzy se nacházejí na serveru lms.fce.vutbr.cz kde se studenti nejprve přihlásí pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které používají pro přihlášení do intranetu.

Vyberou si daný kurz a budou-li vyzváni k zadání klíče, použijí kód totožný s daným předmětem (např. pro kurz BYA5 Angličtina pro středně pokročilé I bude sloužit jako klíč bya5).

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.