Magisterské studium

  

Základní informace

 

 1. Každý student musí povinně absolvovat během navazujícího magisterského studia zkoušku z angličtiny na úrovni středně pokročilé (B1), kód zkoušky BY002.
 2. Pokud student tuto zkoušku již vykonal v bakalářském studiu, má splněny všechny požadavky na zkoušky z jazyka pro navazující magisterské studium.
 3. V navazujícím magisterském studiu fakulta poskytuje studentům 2 bezplatné semestry výuky. Po jejich vyčerpání mohou studenti do předmětů chodit jako samoplátci. Nevyčerpané volné semestry z bakalářského studia se do magisterského studia nepřevádějí.
 4. Pokud má student z předchozího studia pouze zkoušku BY01, měl by chodit do výukových předmětů BYA5 a BYA6.
 5. Hodnocení zkoušky BY002 bude zohledněno při přijímací zkoušce z angličtiny do Lifelong Learning Programu (dříve Sokrates/Erasmus).
 6. Veškerá výuka vedoucí ke zkoušce jsou předměty volitelné. Student se může přihlásit přímo ke zkoušce. Pokud se však již student do kurzu zaregistruje, musí jej ukončit zápočtem. Zápočet je možné získat na základě docházky a odevzdání psaných úloh nebo na základě zápočtového testu.
 7. Student může vstupovat do kteréhokoliv stupně pokročilosti.
 8. Pro studenty, kteří v průběhu studia angličtiny zjistí, že se nestíhají naučit požadovanou látku ke zkoušce, byl zřízen nadstandardní Překlenovací kurz III, který mohou navštěvovat pouze jako samoplátci.
 9. Po získání zkoušky BY002 si mohou studenti rozšiřovat znalosti angličtiny v pokročilejších předmětech angličtiny otevřených v daném semestru (předměty BYA7 až BYA23 nebo v odborné angličtině BYA9) nebo můžou studovat jiné jazyky dle aktuální nabídky ústavu (FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ).

 

 Předměty ke zkoušce BY51

 

BYA5             pro střed. pokročilé, 1. část   Files 1- 3

BYA6             angličtina pro střed. pokročilé, 2. část Files 4- 6

                     Literatura:  English File Intermediate 3rd Edition

 

 

Uznávání zkoušek:

 

Informace o uznávání zkoušek z anglického jazyka naleznete zde:

 • maturita z anglického jazyka se neuznává jako žádná zkouška z jazyka na FAST!

 

 Zapisování a registrace: 

 

 • Při zadávání předmětů a zkoušek do zápisového listu je třeba klikat, dokud nenajdete tu pokročilost, která vám vyhovuje. Navržené předměty angličtiny jsou rozděleny do jednotlivých semestrů pouze formálně. U angličtiny nefunguje stejný systém jako u povinných předmětů, protože každý student je na jiné úrovni nezávisle na ročníku studia.
 • Aby se student mohl registrovat do výuky, nemusí mít volitelné předměty (kódy BYA5 - BYA23) zapsané v zápisovém listě. Na začátku semestru si vybere vhodný výukový předmět/kurz dle aktuální rozvrhové nabídky Kabinetu jazyků, který mu bude následně po termínu uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám předmětů automaticky zapsán do jeho zápisového listu.
 • Aby se student mohl přihlásit ke zkoušce s kódem BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zkouška), musí mít předmět zapsaný v zápisovém listě.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.