Nejčastější dotazy

 

Volné semestry na studium cizích jazyků (přednostně angličtiny)

 

Kolik mám volných semestrů?

 2.

 

Na co je můžu použít?

Před složením zkoušky BY002 na předměty BYA5 a BYA6.

Můžete je také využít na vyšší pokročilosti angličtiny až k úrovni B2, která je vyžadována na zahraničních univerzitách, a na předměty: BYA7, BYA8, BYA20, BYA21, speciální kurzy BYA22-23, odbornou angličtinu dle zvoleného oboru BYA9, akademickou angličtinu BYA11 a BYA12 nebo další cizí jazyky na FAST.

 

Můžu nevyčerpané volné semestry z bakalářského studia použít v magisterském studiu?

Ne.

 

Předměty BYA5 a BYA6 jsem již úspěšně absolvoval v bakalářském studiu. Můžu si je nyní v magisterském studiu zapsat opětovně z důvodu zopakování látky?

Ano, můžete, jedná se o nové studium. Nebo můžete také navštěvovat překlenovací kurz PK3 ke shrnutí a zopakování učiva BYA5/BYA6 jako samoplátce.

 

Zkoušky

 

Jakou zkoušku musím mít povinně?

 V magisterském studiu BY002.

 

Jak funguje uznávání mezinárodních certifikátů?

https://spv.webnode.cz/anglictina/uznavani-zkousek/

 

Co když tuto zkoušku už mám z bakalářského studia?

Studijní povinnost, co se týče jazyků, máte splněnou a můžete studovat pokročilejší angličtinu v předmětech BYA7 až BYA23 nebo jiné jazyky (šj, ij, fj, nj, rj).

 

Zkouška BY002 Angličtina pro středně pokročilé = úroveň B1 dle CEFR

 

Co potřebuji ke  zkoušce?

Být v angličtině na úrovni Intermediate (středně pokročilý). K tomu Vám mohou pomoci kurzy BYA5 a BYA6 či Překlenovací kurz 3.

 

Vyšší zkouška se mi nezobrazuje v intranetu.

a) Student nemá zkoušku v zápisovém listě na daný akademický rok. Je nutné podat žádost na Studijním oddělení, kde zkoušku bez problémů dopíší.

b) Student si neuvědomil, že zkouška má kód BY51 a ne BYA6, což je pouze nepovinný předmět.

 

Kolik zápočtů a jakých z předmětů BYA5 a BYA6 musím mít, abych mohl jít ke zkoušce?

Žádný, zápočty nejsou ke zkoušce povinné.

 

Můžu jít rovnou na zkoušku, aniž bych chodil do výuky?

Ano. Věnujte však přípravě na zkoušku  dostatečný čas .

 

Kolik mám pokusů na zkoušku?

Počet pokusů na zkoušku se řídí aktuální směrnicí děkana.

 

Udělal jsem zkoušku BY002. Co mám dělat dál?

Povinnost pro magisterské studium máte splněnu. Pokud máte volné semestry, můžete bezplatně chodit do kurzů pokročilé angličtiny BYA7, BYA8, BYA20, BYA21, speciálních kurzů BYA22-BYA23, odborné angličtiny BYA9, akademické angličtiny BYA11 a BYA12 nebo na další cizí jazyky na FAST. Pokud jste vyčerpal všechny volné semestry, na tytéž kurzy můžete chodit jako samoplátce.

 

Kurzy - semestrální volitelné předměty

 

Kam mám chodit?

Pokud jste v bakalářském studiu splnil zkoušku BY001, doporučujeme chodit na BYA5. Pokud máte zkoušku BY002, záleží na vás. Můžete si vybrat z rozvrhu jakýkoliv pokročilý kurz angličtiny, odbornou nebo akademickou angličtinu, kurz jiného jazyka nebo nemusíte chodit nikam. 

 

Nezapsal jsem si předmět do zápisového listu, můžu chodit do semestrální výuky?

Ano. Registrace do volitelných předmětů jazyků se po druhém týdnu semestru automaticky přelije do zápisových listů.

 

Jak je to se zápočty?

V předmětech BYA5 až BYA6 se zápočty udělují na základě docházky a splnění úkolů daných vyučujícím. Studenti s absencí vyšší než 3h, dostanou zápočet na základě zápočtového testu.Po úspěšném složení zkoušky je přidělen odpovídající počet kreditů za danou zkoušku. Zápočty z předmětů, které jsou k přípravě na zkoušku doporučeny, jsou nad rámec studijních povinností pro postup do dalšího ročníku.

 

Můžu se do předmětu zaregistrovat znovu příští semestr?

Ne. Dle směrnice děkana můžete volitelný předmět absolvovat během studia pouze jednou. Opakování volitelného předmětu je možné pouze jako samoplátce.

 

Kolik můžu mít absencí?

3h.

 

Co se stane, když se neodregistruji v prvních dvou týdnech z předmětu, kam se rozhodnu nechodit?

 Propadne vám volný semestr.

 

Co se stane, když nepříjdu na první hodinu?

Pokud se neomluvíte do konce týdne, budete z kurzu vyřazen a na vaše místo bude dopsán jiný zájemce.

 

Další

 

Kdo je samoplátce?

Ten, kdo chodí na předmět, ale nečerpá volný semestr, proto si kurz platí sám viz https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/.

 

Můžu chodit i na jiné jazyky?

Ano, ale dokud úspěšně nesplníte povinnou zkoušku BY002, tak pouze jako samoplátce.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.