BY002 (dříve BY51) Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)

 

Vážení studenti,

nepodceňujte přípravu na zkoušku. Složení zkoušky na úrovni B1 vyžaduje cca 350 - 400 hodin přípravy. V rámci volných semestrů je vám poskytnuto až 156 hodin přímé výuky. K dalšímu studiu - tedy zbývající cca 2-3 hodiny týdně - je vám k dispozici Moodle.

Zkouška prověřuje nejen znalost učiva kurzů BYA5 – BYA6, ale hlavně schopnost zvládat ústní komunikaci v každodenních situacích. Úroveň pokročilosti požadovaná u zkoušky BY002 odpovídá zkoušce PET (B1 dle CEFR). 

Zkouška obsahuje pouze ÚSTNÍ ČÁST. Zkouška trvá 25 až 30 minut.

Studenti budou v rámci ústní zkoušky hodnoceni i za znalost gramatiky a slovní zásoby (okruhy viz níže). Testovat se bude i schopnost porozumění krátkému anglickému textu. Konverzace je v rozsahu témat procvičovaných v předmětech BYA5 a BYA6.

K úspěšnému složení zkoušky musí student dosáhnout hodnocení minimálně 50 procent.

Studenti musí mít zkoušku BY002 zapsanou na daný akademický rok, aby se k ní mohli přihlásit přes fakultní intranet. Pokud máte zkoušku zapsánu v zimním semestru, můžete ji skládat i v semestru letním.

Doporučujeme se podívat na VZOROVÝ   TEST.

Podívejte se i na starý test - můžete si vyzkoušet, zda jste na úrovni B1. Další ukázkové testy PET najdete v Moodle - kurz BYA6. Informace o mezinárodní zkoušce PET naleznete zde.

Své znalosti si můžete také ověřit v Moodle: kurzy BYA1 - BYA6 podporující přípravu na zkoušku BY002 můžete navštívit kdykoliv jako hosté. Přihlašovací heslo: bya6 (číslo kurzu měníte podle vašich potřeb).

 

Gramatické okruhy:

 • čas přítomný prostý a průběhový
 • čas minulý prostý a průběhový
 • čas předpřítomný prostý a průběhový
 • čas předminulý čas
 • vyjádření budouctnosti pomocí will, going to a přítomného času průběhového
 • první a druhá věta podmínková
 • stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • trpný rod
 • nepřímá řeč
 • gerund(-ing) a infinitiv
 • vztažná zájména (who, where, which, that, whose)
 • zvratná zájména (myself, yourself..)
 • modální slovesa (can, be able to, must, have to, might, could ...)
 

Slovní zásoba v těchto oblastech:

rodina, jídlo, oblečení, sport, cestování, vzdělávání, osobnost, vzhled, bydlení, film, nakupování, práce

 - podle English File Intermediate Third Edition

 
Celkové hodnocení dle stupnice ECTS

100-90 bodů = A

89-80 bodů = B

79-70 bodů = C

69-60 bodů = D

59-50 bodů = E

49 či méně bodů = F

 

Přehled kurzů a jednotlivých zkoušek

 

 

Level

 

Course at the FCE

Exam at the FCE

Common European Framework Level

Related Cambridge exam

Elementary BYA1   A1-  
BYA2   A1  
Pre-Intermediate BYA3   A2 -  
BYA4 BY001 A2+ / B1 - KET
Intermediate BYA5   B1 -  
BYA6 BY002 B1 PET

 Upper Intermediate

BYA7   B1  
BYA8   B1+  
BYA20   B1+ / B2-  
BYA21 BY003 B2 FCE
Advanced BYA22   B2+  
BYA23   C1-  

 

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.