Rozřazovací test

Studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů mají povinnost vykonat do konce listopadu daného kalendářního roku rozřazovací jazykový test z angličtiny umístěný na  www.vutbr.cz/jazyk/. Dosažené body doporučují nejvhodnější úroveň předmětu k dalšímu studiu angličtiny připravující k vykonání povinné zkoušky.

Kurzy jsou volitelnými předměty. Absolvováním doporučené výuky student získá dovednosti a upevní si znalosti potřebné k vykonání zkoušky. Student má k dispozici až 4 volné semestry cizího jazyka v BSP.

Podle Směrnice rektora VUT v Brně č. 39/2017 - k výuce angličtiny, je podmínkou absolvování bakalářských studijních programů úspěšné vykonání zkoušky z angličtiny na úrovni alespoň B1(zkouška BY002 Angličtina pro středně pokročilé) nebo alespoň B1 mírně nižší (zkouška BY001 Angličtina pro mírně pokročilé).

Absolvování navazujících magisterských SP je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky z angličtiny na úrovni alespoň B1 (zkouška BY002).

 

Doporučené předměty dle dosaženého výsledku v testu

Přehled nabídky předmětů viz https://spv.webnode.cz/anglictina

55 bodů a výše: volitelné předměty vedoucí k úrovni B2: kódy předmětů BYA7, BYA8, BYA20, BYA21, odborná AJ v předmětech BYA9 a BYA10 dle zvoleného oboru (vstupní úroveň B1), akademická AJ v BYA11 a BYA12, a speciální kurzy pro Erasmus+ BYA22-BYA23.

54 - 45 bodů: předmět BYA6, přípravný předmět ke zkoušce BY002 (2. část)

44 - 35 bodů: předmět BYA5, přípravný předmět ke zkoušce BY002 (1. část)

34 - 25 bodů: předmět BYA4, přípravný předmět ke zkoušce BY001 (2. část)

24 - 15 bodů: předmět BYA3, přípravný předmět ke zkoušce BY001 (1. část)

14 - 7 bodů: předmět BYA2

0 - 6 bodů: předmět BYA1

Ke studiu se používají učebnice English File Third Edition Elementary (BYA1 a BYA2), Pre-Intermediate (BYA3 a BYA4) a Intermediate (BYA5 a BYA6) a studijní materiály připravené vyučujícími.

 

Registrace do rozvrhu výuky jazyků

Aby se student FAST mohl registrovat do rozvrhu výuky jazyků, nemusí mít volitelné předměty uvedeny v zápisovém listě.

Student se zaregistruje do výuky přímou volbou vhodné rozvrhové jednotky v intranetu FAST (výběrem kódu doporučeného předmětu). Registrace je spuštěna vždy týden před začátkem semestru.

Aktuální rozvrhová nabídka všech jazykových předmětů pro daný semestr je v náhledu zveřejněna na úvodní stránce webu.

Vybranou úroveň lze během prvních dvou týdnů semestru změnit na méně či více náročnou dle doporučení vyučujícího tak, aby nejlépe vyhovovala úrovni znalostí studenta a student byl připravován v odpovídajícím objemu výuky potřebném ke zdárnému absolvování zkoušky.

Po uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám bude následně volitelný předmět z intranetu automaticky zapsán do zápisového listu studenta a volba předmětu se stane závaznou.

 

Informace ke zkouškám a Registrace k termínům

Informace ke zkouškám najdete v sekci Angličtina.

K termínu zkoušky dle vybrané úrovně (B1 nebo B1 mírně nižší) je možné se registrovat ve zkouškovém období viz Termíny v intranetu FAST. Všechny vypsané termíny i předtermíny jsou v náhledu zobrazeny na úvodní stránce webu ústavu.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.