Rozřazovací test

Studenti 1. ročníku bakalářských studijních programů mají povinnost vykonat do konce listopadu daného kalendářního roku rozřazovací jazykový test z angličtiny umístěný na  www.vutbr.cz/jazyk/. Dosažené body doporučují nejvhodnější úroveň předmětu k dalšímu studiu angličtiny připravující k vykonání povinné zkoušky.

Absolvováním doporučené výuky student upevní své znalosti a získá dovednosti potřebné k vykonání zkoušky. Student má k dispozici až 4 volné semestry cizího jazyka v BSP. Kurzy jsou volitelnými předměty.

Podle Směrnice rektora VUT v Brně č. 39/2017 - k výuce angličtiny, je podmínkou absolvování bakalářských studijních programů úspěšné vykonání zkoušky z angličtiny na úrovni alespoň B1 (zkouška BY002 Angličtina pro středně pokročilé) nebo alespoň B1 mírně nižší (zkouška BY001 Angličtina pro mírně pokročilé).

Absolvování navazujících magisterských SP je podmíněno úspěšným vykonáním zkoušky z angličtiny na úrovni alespoň B1 (zkouška BY002).

 

Doporučené předměty dle dosaženého výsledku v testu

Přehled nabídky předmětů viz https://spv.webnode.cz/anglictina

55 bodů a výše: volitelné předměty vedoucí k úrovni B2: kódy předmětů BYA7, BYA8, BYA20, BYA21 Angličtina pro výše středně pokročilé, odborná AJ v předmětech BYA9 a BYA10 dle zvoleného oboru (vstupní úroveň B1), akademická AJ v BYA11 a BYA12 a další speciální kurzy dle nabídky SPV.

54 - 45 bodů: předmět BYA6 Angličtina pro středně pokročilé 2, přípravný předmět ke zkoušce BY002 (2. část)

44 - 35 bodů: předmět BYA5 Angličtina pro středně pokročilé 1, přípravný předmět ke zkoušce BY002 (1. část)

34 - 25 bodů: předmět BYA4 Angličtina pro mírně pokročilé 2, přípravný předmět ke zkoušce BY001 (2. část)

24 - 15 bodů: předmět BYA3 Angličtina pro mírně pokročilé 1, přípravný předmět ke zkoušce BY001 (1. část)

14 - 7 bodů: předmět BYA2 Angličtina pro začátečníky 2

0 - 6 bodů: předmět BYA1 Angličtina pro začátečníky 1

Ke studiu se používají učebnice English File Third Edition Elementary (BYA1 a BYA2), Pre-Intermediate (BYA3 a BYA4) a Intermediate (BYA5 a BYA6) a studijní materiály připravené vyučujícími.

 

Registrace do rozvrhu výuky jazyků

Aby se student mohl registrovat do rozvrhu výuky jazyků, nemusí mít volitelné předměty uvedeny v zápisovém listě.

Student FAST se zaregistruje do výuky přímou volbou vhodné rozvrhové jednotky v intranetu FAST (výběrem kódu doporučeného předmětu).

Studenti mimo FAST se registrují e-mailem přímo vyučujícímu viz další info k mezifakultní výuce.

Registrace je spuštěna vždy týden před začátkem semestru.

Aktuální rozvrhová nabídka všech jazykových předmětů pro daný semestr je v náhledu zveřejněna na úvodní stránce webu.

Vybranou úroveň lze během prvních dvou týdnů semestru změnit na méně či více náročnou dle doporučení vyučujícího tak, aby nejlépe vyhovovala úrovni znalostí studenta a student byl připravován v odpovídajícím objemu výuky potřebném ke zdárnému absolvování zkoušky.

Po uzavření registrace k rozvrhovým jednotkám bude následně volitelný předmět z intranetu automaticky zapsán do zápisového listu studenta a volba předmětu se stane závaznou.

 

Informace ke zkouškám a Registrace k termínům

Informace ke zkouškám najdete v sekci Angličtina.

K termínu zkoušky dle vybrané úrovně (B1 nebo B1 mírně nižší, příp. B2) je možné se registrovat ve zkouškovém období viz Termíny v intranetu FAST. Všechny vypsané termíny i předtermíny jsou v náhledu zobrazeny na úvodní stránce webu ústavu.

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.