Uznávání zkoušek

 

Studenti, kteří budou žádat o uznání zkoušky z angličtiny,

se dostaví osobně   

v úředních hodinách, tj. každé úterý 10-11:30 (termín pro ZS 2019)

k Mgr. Lucii Strnadové, kanc. Z266, Žižkova 17 - budova Z, 2. patro.

 • Vyřízení žádosti o uznání zkoušky mimo uvedený termín bude možné pouze po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

DOKLADY PRO UZNÁNÍ ZKOUŠKY:

 1. anotace předmětu / karta předmětu (včetně zkoušky) vytištěná z fakultního informačního systému a orazítkovaná studijním oddělením příslušné fakulty (ponechává se pro archivaci) – netýká se mezinárodních zkoušek KET, PET, FCE, CAE, CPE;
 2. originál dokladu o vykonání zkoušky + 1 neověřená kopie (ponechává se pro archivaci);
 3. uznávací arch pro FA nebo ÚSI (studenti FAST obdrží uznávací arch na místě).

  Uznávání jazykových zkoušek  

Od AR 2016-17 došlo ke změně kódů zkoušek a lze žádat o uznání následujících zkoušek z angličtiny:

BY001 (dříve BY01)  Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) - úroveň A2+ / B1-
BY002 (dříve BY51)  Angličtina pro středně pokročilé (zkouška) - úroveň B1
BY003 (dříve BY52)  Angličtina pro pokročilé (zkouška) - úroveň B2

Úrovně jsou stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 

ANGLIČTINA

 1. Datum uznávané zkoušky vykonané na jiné fakultě VUT nebo na jiné vysoké škole (v ČR nebo zahraničí) nesmí být starší než 4 roky.

Jako zkoušky BY001, BY002 a BY003 lze uznat pouze zkoušky z obecného jazyka, nikoliv odborného.

Hodnocení E se na úrovni B1 neuznává.

Hodnocení mezinárodních jazykových zkoušek probíhá bez výše uvedených omezení.

 

 1. Zkouška BY003 na úrovni B2 vykonaná na FAST (dříve jako BY52) se uznává jako povinná zkouška BY002 na úrovni B1 následujícím způsobem:

BY003 s hodnocením A, B, C = BY002 s hodnocením A

BY003 s hodnocením D = BY002 s hodnocením C

BY003 s hodnocením E = BY002 s hodnocením D

 

 1. Mezinárodní zkoušky

KEY ENGLISH TEST (KET)–úroveň A2=BY001 s hodnocením dle dosažených bodů (A–D)

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)–úroveň B1=BY002 s hodnocením

                                                                    Pass with Merit=A/1, Pass=C/2

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)–úroveň B2=BY002 s hodnocením A/1 nebo

                                                                       =BY003 s hodnocením A/1–C/2

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)–úroveň C1=BY002 s hodnocením A/1

                                                                       nebo = BY003 s hodnocením A/1

CERTIFICATE IN PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)–úroveň C2=BY002 s hodnocením A/1

                                                                        nebo = BY003 s hodnocením A/1

Jiné mezinárodní zkoušky budou posuzovány individuálně.

 

 1. Maturitní jazykové zkoušky a zkoušky vykonané na jazykových školách se na Ústavu SPV neuznávají.

DOKLADY PRO UZNÁNÍ ZKOUŠKY:

 1. anotace předmětu / karta předmětu (včetně zkoušky) vytištěná z fakultního informačního systému a orazítkovaná studijním oddělením příslušné fakulty (ponechává se pro archivaci) – netýká se mezinárodních zkoušek KET, PET, FCE, CAE, CPE;
 2. originál dokladu o vykonání zkoušky + 1 neověřená kopie (ponechává se pro archivaci);
 3. uznávací arch pro FA nebo ÚSI (studenti FAST obdrží uznávací arch na místě).

Uznávání zkoušek z angličtiny provádí Mgr. Lucie Strnadová osobně ve svých konzultačních hodinách (určených pro uznávání zkoušek), tj. v úterý 10-11:30. (termín pro zimní semestr 2019).

 

DALŠÍ JAZYKY

Uznávání zkoušek z jiných jazyků se provádí pouze v případě, že jsou tyto jazyky součástí studijních povinností na dané fakultě. Uznávání provádějí ve svých konzultačních hodinách tito garanti:

Němčina – Mgr. Věra Batystová, batystova.v@fce.vutbr.cz

Francouzština, italština – Mgr. Markéta Valečková, valeckova.m@fce.vutbr.cz

Španělština – Mgr. Daniel Rodriguez, rodriguez.d@fce.vutbr.cz

Ruština – Mgr. Lucie Strnadová, strnadova.l@fce.vutbr.cz

Čeština pro cizince – Mgr. Veronika Rodriguezová, rodriguezova.v@fce.vutbr.cz

Pozn.: V případě, že student má zájem vykonat zkoušku z některých nabízených jazyků (až do úrovně B2 dle CEFR), může kontaktovat garanty jednotlivých zkoušek.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.