Archiv článků

17.05.2018 08:24

Závěrečné zkoušky DPS

se budou konat 14. - 15. 6. 2018 v místnosti Z257. Již je v Moodle1.x a v Moodle3.x zveřejněn rozpis studentů a časový harmonogram. Pokud se z technických důvodů k materiálu nedostanete, kontaktujte dr. J. Lindra.
15.05.2018 15:15

Úrovně CEFR a Kolik času musím věnovat studiu jazyka

  Dle Cambridge je pro dosažení následujících úrovní jazyka nutné absolvovat celkem (od nulové znalosti):   úroveň A2: 180–200 hodin výuky úroveň B1: 350–400 hodin výuky úroveň B2: 500–600 hodin výuky úroveň C1: 700–800 hodin výuky úroveň C2: 1000–1200 hodin výuky   Co jednotlivé...
09.05.2018 14:38

Studentská pedagogicko-vědecká síla - VŘ

Vážené studentky a vážení studenti, ústav SPV vypisuje výběrové řízení na 2 místa STUDENTSKÉ PEDAGOGICKO-VĚDECKÉ SÍLY v akademickém roce 2018-19 v souladu s Pokynem děkana č. 6/2018. Náplní práce bude spolupráce na zajištění výukového procesu a zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit. Pracovní...
02.05.2018 10:47

Odevzdání závěrečných prací

Závěrečné práce DPS v požadovaném vyhotovení se budou odevzdávat v pátek 11. května v 9h v mísnosti Z250. Společně s tím odevzdáte též index ke kontrole (se všemi zapsanými studijními povinnostmi) a Přihlášku k závěrečné zkoušce. Vše můžete odevzdat i dříve dr. J. Lindrovi. Nezapomeňte popsat CD...
02.05.2018 10:46

Opravná prověrka z VK

proběhne v pátek 4. května od 9h v místnosti Z250.
27.03.2018 10:57

Prověrka z VK

proběhne v pátek 6. 4. od 12h v místnosti Z257. Bude mít část Didaktika (20 minut) a část Psychologie (40 minut).
09.02.2018 15:40

Překlenovací kurzy - opakování ke zkoušce

Zveme všechny zájemce o zopakování/doučení učiva  ke zkoušce z angličtiny v placeném kurzu CŽV na informační schůzku, kde se bude domlouvat rozvrh a budou zodpovězeny dotazy k průběhu a obsahu kurzů: středa 7. 2. 2018 v 18:00 v učebně Z 147 Překlenovací kurzy slouží k efektivnímu zopakování a...
06.02.2018 13:26

Odborná angličtina - rozvrh

Po 18:00 BYA9 Odborná angličtina I Dana Vévodová  Obor E Z270, Po 18:00 BYA9 Odborná angličtina I Jolana Tluková  Obor A Z257,...
06.02.2018 09:08

ROZVRH FRANCOUZŠTINY A ITALŠTINY V LS 17/18

Francouzština BYF22- Francouzština pro mírně pokročilé II          PO 9:00-10:40 BYF1- Francouzština pro začátečníky I                   PO 12:00-13:40   BYF12-  Francouzština pro začátečníky II      ...
05.02.2018 20:00

Čínština v LS 2017/18 - rozvrh

  Čínština pro úplné začátečníky - středa - 18:00 – 19:40 Čínština pro začátečníky - pondělí - 18:00 – 19:40 Čínština pro středně pokročilé - úterý - 18:00 – 19:40   MÍSTNOST Z273 na Fakultě stavební   Pro studenty VUT se zájmem o studium v Číně budou kurzy zdarma v rámci projektu...

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.