Czech for foreigners

 

Informace o výuce češtiny pro cizince jsou k dispozici na anglické verzi těchto stránek.

You can find information about courses of Czech for foreigners on the English version of the our website:

https://spv.webnode.cz/en/czech-for-foreigners/introduction-to-czech/

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.