Doplňující pedagogické studium - DPS

 

Informace pro zájemce o studium DPS

 

Od LS 2019/20 chceme otevřít

 nový 49. běh doplňujícího pedagogického studia (DPS)

v rámci celoživotního vzdělávání

 

Podrobnější informace o způsobu přihlášení ke studiu, k jeho průběhu, organizaci i dalších podmínkách budeme průběžně upřesňovat na těchto stránkách (viz Úvodní informace).

 

Obecné informace

 

Ústav společenských věd Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně zajišťuje jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění doplňující pedagogické studium (ve zkratce DPS).

Jedná se o třísemestrální studium k získání pedagogické způsobilosti pro výuku odborných předmětů svého oboru. Toto studium je vhodné pro uchazeče, kteří uvažují o pedagogickém působení na odborných středních školách.

Cílovou skupinou jsou studenti prezenčního studia, event. absolventi vysokoškolského (nepedagogického) technického studia (Bc., Ing.), příp. studenti doktorandského studia, kteří aspirují na pedagogickou činnost a zatím nejsou učiteli základních či středních škol. Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci z praxe, kteří dosud nepůsobí jako učitelé ve školách.

Garantem nového běhu DPS při Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně je pověřen:     

 

RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.

 

 Přehled termínů

 

AKCE DATUM POZNÁMKA
odevzdání přihlášek do 29. 1. 2020 osobně nebo poštou
zasedání přijímací komise 30. 1. 2020  
informace o přijetí/nepřijetí do 5. 2. 2020 mailem
zápis, zahájení výuky 8. 2. 2020  


   

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.