Aktuality

02.05.2017 11:14

Volba PVP předmětu

Ve 2. semestru studia můžete volit mezi třemi PVP předměty: Psychologie problémového žáka, Moderní didaktická technika a informatika, Základy práva, teorie a praxe managementu ve vzdělávání. Volbu proveďte nejpozději do 5. května buď přímo ve výuce dr. Lindra, nebo mailem na jeho adresu.
27.03.2017 09:19

Prověrka z VK

bude v pátek 31. 3. v 8.30h v místnosti Z159. Začneme částí z didaktiky, poté bude část z psychologie.
14.03.2017 12:47

Změna ve výuce VK 17. 3.

Výuka VK (část didaktika) proběhne v pátek 17. 3. od 8h pouze do 9h z důvodů neodkladných povinností dr. Lindra na Ústavu společenských věd.
14.03.2017 12:44

Změna ve výuce VK 24. 3.

Výuka předmětu VK (část didaktika) v pátek 24. 3. od 8h nebude. Nahradí se tentýž den odpoledne. Znamená to, že VK proběhne 13.50-17.00h.
24.02.2017 12:18

Pozor na termín platby do 28. 2.

Upozorňujeme posluchače nového 48. běhu DPS, aby pamatovali na termín platby za studium a učinili tak nejpozději do 28. 2. 2017.
20.02.2017 11:03

Náhradní (poslední) zkušební termín z Didaktiky

je vypsán na pátek 3. 3. 8-9.40h v pracovně dr. Lindra Z144. Přihlašujte se do příslušné tabulky přístupné z Moodle1.x.
17.02.2017 12:19

Údaje o pedagogické praxi

Ve výuce předmětu VK v pátek 24. 2. od 8h nám nahlásíte všechny potřebané údaje požadované k organizačnímu zajištění pedagogických praxí. Kdo nebude přítomen ve výuce, nechť nahlásí skrze mail dr. J. Lindrovi. Termín 24. 2. je třeba bezpodmínečně dodržet.
09.01.2017 14:37

Seminář k pracím a praxím - 10. 2. 2017 v 9h

Věnujte pozornost v rozvrhu a přijďte na velmi důležitý Seminář k závěrečné práci a pedagogické praxi, který se bude konat v pátek 10. 2. 2017 od 9h v místnosti Z250. Dostanete na něm všechny potřebné informace k organizaci pedagogických praxí a k požadavkům na závěrečné práce. Účast je proto...
04.11.2016 11:55

Děkanské volno 18. 11.

Na pátek 18. 11. vyhlásil děkan Fakulty stavební děkanské volno. Znamená to, že v tento den nebude probíhat výuka DPS.
21.10.2016 14:14

Volba témat závěrečných prací

Zvolte si vhodné téma pro závěrečnou práci DPS v průběhu listopadu. Nabídku témat dle jednotlivých předmětů a vyučujících najdete na nástěnce DPS (vedle místnosti Z146) a v Moodle1.x v sekci OOD pro DPS. Téma nahlásíte v pátek 2. 12. dr. Lindrovi ve výuce OOD.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

SPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2017 Všechna práva vyhrazena.