Studijní plán DPS, ROZVRHY

 

SEMESTR NÁZEV PŘEDNÁŠKY ZS:h/výstup LS:h/výstup
I.

Filozofie a sociologie

Právo a management ve vzdělávání

Psychologie

Pedagogika

 

13/z

13/kl

39/zk

26/zk

II.

Obecná a oborová didaktika

Pedagogická komunikace

Školní pedagogika

PVP:Didaktická technika a informatika

PVP:Psychologie problémového žáka

PVP:Základy práva, teorie a praxe managementu ve vzdělávání

52/zk

13/z

13/z

13/z

13/z

13/z

 
III.

Pedagogicko-didaktické praktikum

Vybrané kapitoly z didaktiky a psychologie

Seminář k závěrečné práci a praxi

Pedagogická praxe

 

21/z

24/z

4

10/kl

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.