Pedagogické praxe

 

Na Semináři k závěrečné práci a praxi dne 12. 2. 2016 jste obdrželi tyto dokumenty, které předáte na zvolenou SŠ:

  1. Žádost o umožnění pedagogické praxe na střední škole (podepsanou garantem a orazítkovanou).
  2. Pokyny pro realizaci pedagogické praxe na SŠ (podepsané garantem).
  3. Hospitační protokol(y).
  4. Zhodnocení průběhu pedagogické praxe.

Nejpozději 26. 2. 2016 jste povinni nahlásit garantovi údaje o pedagogické praxi.

 

Materiály ke stažení:

1. Hospitační protokol 2016.pdf
2. Zhodnocení průběhu pedagogické praxe 2016.pdf  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.