Závěrečné zkoušky

 

Upozornění posluchačům

 

Termín závěrečných zkoušek DPS je stanoven na 14. – 15. 6. 2018. Odevzdat závěrečné práce je třeba nejpozději do 11. 5. 2018 ve výuce SP v požadovaném vyhotovení.

Do termínu závěrečných zkoušek je nutné též splnit všechny studijní povinnosti, včetně absolvování pedagogické praxe.

 

Další termíny závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací již nebudou vypsány!!

 

Přehled aktuálních termínů

 

AKCE DATUM POZNÁMKA
Odevzdání závěrečné práce DPS do 11. 5. 2018 učebna Z250
Závěrečné zkoušky DPS - předpokládaný termín 14. - 15. 6. 2018 učebna Z257
Závěrečné zkoušky DPS - opravný termín    

 

Přihláška k závěrečné zkoušce

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.