Závěrečné práce

 

Metodické pokyny ke zpracování Závěrečné práce budou přístupny na Moodle.
Rovněž tam naleznete přehled studentů a jejich vedoucích závěrečných prací pro 48. běh.

Podle domluvy na Semináři k závěrečným pracím navštivte co nejdříve svého vedoucího práce a ohlaste se mu. Dále už si s ním individuálně dohodnete konzultace, postup tvorby a zpracování závěrečné práce.


Nejpozději do 23. 3. 2018 si s vedoucím práce ujasněte definitivní název Vaší práce, na základě kterého bude vytištěn Zadávací list, který dostanete na prověrce z Vybraných kapitol z didaktiky. Zadávací list bude tvořit nedílnou součást vaší závěrečné práce.

Termín odevzdání závěrečných prací je nejpozději do 11. května 2018.

Garantovi spolu s Přihláškou k závěrečné zkoušce odevzdáte dva exempláře závěrečné práce:

  • 1x vyvázanou v tvrdých deskách s CD přílohou (el. verze ve formátu .doc. a .pdf) – je určeno k archivaci,
  • 1x v kroužkové vazbě – zůstává na ústavu.

Přihláška k závěrečné zkoušce je k dispozici ke stažení  zde .

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.