Kabinet jazyků

Kabinet jazyků Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně: 

  • nabízí a zabezpečuje výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, čínštiny a češtiny pro studenty FAST, FAVU, FA, ÚSI a FP od začátečníků po pokročilé, včetně odborného a akademického jazyka, v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech viz přehled předmětů cizích jazyků a jednotlivých zkoušek;
  • výuku jazyků nabízí i pro zájemce z ostatních fakult VUT v Brně, vysokých škol, firem a veřejnosti - aktuální nabídku a rozvrh výuky jazyků zveřejňujeme 2 týdny před začátkem semestru na úvodní stránce webu;
  • organizuje povinné zkoušky z angličtiny a volitelné zkoušky z nabízených jazyků úrovně A2 až B2;
  •  uznává jazykové zkoušky  pro účely studia na VUT v Brně, kde je garantujícím ústavem výuky cizích jazyků;
  • zabezpečuje Úvodní kurz češtiny během Welcome Week pro přijíždějící zahraniční studenty na krátkodobé studijní pobyty na VUT v Brně;
  • organizuje semestrální kurzy češtiny pro cizince ve výměnných zahraničních programech (Erasmus+ a dalších);
  • vytváří výukové a studijní materiály pro obecný, odborný a akademický jazyk pro blended-learning v LMS Moodle.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0411

Termín realizace projektu: 1. 6. 2009 - 31. 5. 2012

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.