Erasmus +

Jedním z předpokladů pro studium na zahraničních univerzitách je přiměřená úroveň jazykových kompetencí. Pro FAST VUT platí, že úroveň B1 dle CEFR je nejnižší přijatelnou úrovní pro studium v zahraničí. Na této úrovni mohou studenti vykonat zkoušku z kteréhokoliv jazyka vyučovaného na Ústavu společenských věd FAST. V současné době však mnoho zahraničních univerzit požaduje, aby hostující studenti absolvovali jazykovou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (na stejné úrovni jako je Cambridge First (FCE)). Proto také nabízíme zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (BY003), kterou akceptují univerzity Erasmus+ v cizině.

Studentům doporučujeme, aby již od 1. ročníku bakalářského studia zvažovali svůj případný budoucí zájem o účast v programu Erasmus+ a studium jazyků k této možné účasti směřovali. Studenti, kteří ještě nesložili zkoušku z angličtiny na úrovni B1 (BY002) a mají zájem v budoucnu navštěvovat univerzitu přes Erasmus+, která vyžaduje znalosti angličtiny na úrovni B2, by se měli dostatečně připravovat tak, aby získali na úrovni B1 hodnocení A nebo alespoň B: to jim pomůže připravit se na zkoušku na úrovni B2 (BY003) a získat v ní lepší hodnocení.

 

Organizace přijímacích jazykových zkoušek do programu Erasmus+

 
Angličtina

BY002 (dřív BY51) Angličtina pro středně pokročilé - úroveň B1 (zkouška)

Studenti, kteří uvažují o účasti v programu Erasmus+, mohou od 1. roč. bakalářského studia využít mnoha termínů vypisovaných Kabinetem jazyků ve zkouškových obdobích na FAST VUT v Brně pro zkoušku z angličtiny - kód BY002, která svou náročností odpovídá požadované úrovni B1 dle CEFR.

Aby se student mohl ke zkoušce BY002 přihlásit v intranetu, musí si ji nejprve na studijním oddělení nechat zapsat do zápisového listu.

Pro uchazeče o přijetí do programu Erasmus+ vypisuje Kabinet jazyků v lednu termíny zkoušky BY002 Angličtina pro středně pokročilé. Termíny zkoušky se vypisují do intranetu. V případě, že student už zkoušku BY002/BY51 dříve absolvoval za "E", musí si tuto známku opravit. V tomto případě se studenti k termínu nepřihlašují přes intranet, ale pouze mailem ke zkoušejícímu vybraného termínu.

 

BY003 (dřív BY52) Angličtina - úroveň B2 (zkouška)

Studenti, kteří budou pro výjezd na studijní pobyt v programu Erasmus+ potřebovat doklad o vykonání zkoušky z angličtiny na úrovni B2 dle CEFR, mohou navštěvovat na Ústavu SPV semestrální předměty BYA7, BYA8, BYA20 a BYA21 a vykonat požadovanou zkoušku kód BY003; studenti mohou při této pokročilosti navštěvovat dva kurzy zároveň, tj. přípravu na úroveň  B2 mohou zvládnout za 2 semestry.

Pro uvedené semestry může student využít bezplatné semestry, které nevyčerpal v přípravě k povinné zkoušce BY003; jinak bude studovat jako samoplátce.

Zkoušku BY003 lze vykonat také přímo, bez předchozí docházky do výuky.

Zkouška na úrovni B2 je pro zájemce o program Erasmus+ z FAST zdarma.

Aby se student mohl ke zkoušce BY003 přihlásit v intranetu, musí si ji nejprve na studijním oddělení nechat zapsat do zápisového listu.

Garantem zkoušek angličtiny je Roger Turland, BA

 
Další cizí jazyky

Studenti, kteří budou pro výjezd na studijní pobyt v programu Erasmus potřebovat doklad o vykonání zkoušky na úrovni B1 nebo B2 dle CEFR z některého cizího jazyka vyučovaného na Ústavu SPV, se obrátí přímo na tyto garanty:

Němčina Mgr. Věra Batystová batystova.v@fce.vutbr.cz
Španělština Mgr. Daniel Rodriguez rodriguez.d@fce.vutbr.cz
Francouzština Mgr. Markéta Valečková valeckova.m@fce.vutbr.cz
Italština Mgr. Markéta Valečková valeckova.m@fce.vutbr.cz
Ruština Mgr. Lucie Strnadová
Mgr. Anna Machová
strnadova.l@fce.vutbr.cz
machova.a@fce.vutbr.cz

 

Hodnocení přijímací zkoušky do programu Erasmus+ 

 

PODROBNÉ INFORMACE O ZKOUŠCE Z ANGLIČTINY BY002 - z d  e

PODROBNÉ INFORMACE O ZKOUŠCE Z ANGLIČTINY BY003 - zde

 

INFORMACE O ZKOUŠCE NA ÚROVNI B1 Z OSTATNÍCH JAZYKŮ

Písemný test trvá 105 minut. Ústní zkouška probíhá jako několikaminutová konverzace v rámci obecného jazyka. Informaci o rozpisu ústních zkoušek studenti obdrží od vyučujícího na začátku písemné zkoušky.

písemný test 80 %
ústní zkouška 20 %
celkem 100 %

 

Uznávání jazykových zkoušek do programu Erasmus+

Uznávání zkoušek z angličtiny na základě předložených certifikátů o vykonání mezinárodních nebo státních jazykových zkoušek provádí ve svých konzultačních hodinách Mgr. Lucie Strnadová.

Zkouška BY001 (dřív BY01), maturitní zkouška z angličtiny a mezinárodní zkouška KET se v rámci programu Erasmus neuznávají.

Pravidla k uznávání jazykových zkoušek

Uznávání zkoušek z ostatních jazyků provádí ve svých konzultačních hodinách jejich garanti uvedení výše.

Uchazeči se zájmem o uznání zkoušky se nejpozději týden před termínem písemné zkoušky dostaví s příslušnými certifikáty k uvedeným vyučujícím v jejich konzultačních hodinách.

 

Ukázkové testy z jednotlivých jazyků

 

Angličtina ukázkový LLP test z aj
Španělština ukázkový  LLP test z šj
Němčina ukázkový LLP test z nj
Francouzština ukázkový test LLP z fj
Italština ukázkový test LLP z ij
Ruština    ukázkový test LLP z rj káááá

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.