Pokyny k platbě

 

Pokyny k platbě za zkoušku z cizích jazyků
pro zahraniční výjezdy studentů

 

Adresa majitele účtu:  Vysoké učení technické v Brně
                                    Fakulta stavební
                                   Veveří 331/95, 602 00 Brno
Číslo účtu:                   111044081
Kód banky:                  0300
(ČSOB)

Variabilní symbol:   12800036    vždy při platbě uvést!

Do kolonky „zpráva pro příjemce“ vyplňte příjmení a jméno zkoušeného!

Částka:                    500 Kč vč. DPH

                                   příprava a zkouška z cizího jazyka na úrovni A2, B1 a B2 

Splatnost:                nejpozději 1 týden před konáním zkoušky

 

Při dodržení výše uvedených pokynů je platba konkrétně přiřazována.

Při bezhotovostní platbě bankovním převodem v termínu splatnosti, není nutné zkoušejícímu předkládat výpis z bankovního účtu.

Po zaplacení jiným způsobem je nutné předložit zkoušejícímu pro zaznamenání platby:

  • originál dokladu o platbě (přičemž originál si plátce ponechá) - platí pro ty, kteří k platbě použijí složenku České pošty;
  • doklad o vkladu na účet - platí pro ty, kteří provedou platbu vkladem hotovosti přímo na bankovní účet.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.