Pokyny k platbě

 

Pokyny k platbě za zkoušku z cizích jazyků
pro zahraniční výjezdy studentů

 
Adresa majitele účtu: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95, 60200 Brno
Číslo účtu: 111044081
Kód banky: 0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: 12900037    vždy při platbě uvést!
Částka včetně DPH: příprava a zkouška z cizího jazyka na úrovni A2, B1 a B2:
500 Kč
Splatnost: nejpozději 1 týden před konáním zkoušky
Zpráva pro příjemce: vyplňte příjmení a jméno zkoušeného!

 

Při dodržení výše uvedených pokynů je platba kurzovného přiřazena konkrétní osobě - účastníkovi kurzu.

Při bezhotovostní platbě bankovním převodem po termínu splatnosti je nutné vyučujícímu předložit doklad o provedené platbě, tj. výpis z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě.

Po zaplacení jiným způsobem je nutné předložit vyučujícímu:

  • originál dokladu o platbě (přičemž originál si plátce ponechá) - platí pro ty, kteří k platbě použijí složenku České pošty;
  • doklad o vkladu na účet - platí pro ty, kteří provedou platbu vkladem hotovosti přímo na bankovní účet.


Více zde: https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

Při dodržení pokynů je platba konkrétně přiřazována.

Při bezhotovostní platbě v termínu splatnosti není nutné zkoušejícímu předkládat výpis z účtu.

Při platbě po termínu splatnosti nebo při zaplacení vkladem hotovosti na bankovní účet VUT je nutné předložit zkoušejícímu doklad o zaplacení.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.