Kurzy pro samoplátcE

Po vyčerpání bezplatných semestrů mohou studenti navštěvovat kurzy jazyků jako samoplátci.

  • Cena standardního semestrálního kurzu 1x2 vyučovací hod. týdně činí:
    • - pro studenty 2080 Kč vč. DPH,

    • - pro pracující 2500 Kč vč. DPH.

    • - na kurzy čínštiny se nevztahují volné semestry, cena v tabulce níže

 

Pokyny k platbě

Pokyny k platbě kurzovného za výuku cizích jazyků
v semestrálních kurzech v akademickém roce 2021/22

 
 
Adresa majitele účtu: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95, 60200 Brno
Číslo účtu: 111044081
Kód banky: 0300 (ČSOB)
  IBAN: CZ30 0300 0000 0001 1104 4081
SWIFT: CEKO-CZ-PP

Variabilní symbol:
vždy při platbě uvést
 
122100025
Splatnost: 8. 10. 2021
Zpráva
pro příjemce:
vyplňte příjmení a jméno účastníka kurzu
Částka
včetně DPH:

semestrální kurzy cizích jazyků:

pro studenty 2080 Kč

pro pracující 2500 Kč

 

kurzy čínštiny:

pro studenty 2470 Kč

pro pracující 2990 Kč

 

Při dodržení výše uvedených pokynů je platba kurzovného přiřazena konkrétní osobě - účastníkovi kurzu.

Při bezhotovostní platbě bankovním převodem po termínu splatnosti je nutné vyučujícímu předložit doklad o provedené platbě, tj. výpis z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě.

Po zaplacení jiným způsobem je nutné předložit vyučujícímu:

  • originál dokladu o platbě (přičemž originál si plátce ponechá) - platí pro ty, kteří k platbě použijí složenku České pošty;
  • doklad o vkladu na účet - platí pro ty, kteří provedou platbu vkladem hotovosti přímo na bankovní účet.


Více zde: https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

 

Při bezhotovostní platbě v termínu splatnosti není nutné zkoušejícímu předkládat výpis z účtu.

Při platbě po termínu splatnosti nebo při zaplacení vkladem hotovosti na bankovní účet VUT je nutné předložit vyučujícímu/zkoušejícímu doklad o zaplacení.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2020 Všechna práva vyhrazena.