Kurzy pro samoplátce

  • Kabinet jazyků ÚSPV FAST VUT v Brně nabízí výuku cizích jazyků i pro zájemce-samoplátce z ostatních fakult VUT, vysokých škol, firem i veřejnosti.
  • Kurzy jsou vyučovány po dobu semestru s časovou dotací 1xtýdně 2 vyuč. hodiny (2x50min/týden).
  • Výuka probíhá podle moderních učebnic, konverzační metodou.
  • Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, výuka je vedena s intenzivním a všestranným využitím audiovizuální techniky.
  • Student může využívat online podporu v kurzu v Moodle s ucelenou prezentací gramatiky a spoustou studijních, procvičovacích a testovacích aktivit.
  • Na konci kurzu uchazeči obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
  • Cena standardního semestrálního kurzu 1x2 vyučovací hod. týdně činí:

    - pro studenty 2080 Kč vč. DPH,

    - pro pracující 2500 Kč vč. DPH.

    - pro překlenovací/opakovací kurzy jsou informace zde,

    - pro studium čínštiny jsou informace zde.

 

 Studenti FAST VUT v Brně

  

  • Studenti bakalářského studia na FAST mají pro studium cizích jazyků k dispozici

4 bezplatné volné semestry.

Studenti by měli volné semestry využít prioritně pro studium připravující k povinné zkoušce z angličtiny zařazené ve 3. ročníku BSP. Po vykonání zkoušky mohou zbývající volné semestry využít ke studiu vyšších pokročilostí angličtiny a vykonání volitelné zkoušky BY002 (úroveň B1 dle CEFR) nebo ke studiu dalších nabízených jazyků (FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ). 

Semestrální kurzy cizích jazyků jsou volitelné předměty, kde si lze kód předmětu zapsat během studia pouze jedenkrát.

Samoplátci se studenti stávají, pokud:

1) vyčerpali bezplatné semestry;

2) pro prohloubení či zopakování učiva navštěvují překlenovací kurz I., II. či III.;

3) mají zájem ještě před složením zkoušky BY001 studovat kromě angličtiny jiný jazyk.

 

  • Studenti magisterského studia na FAST mají pro studium cizích jazyků k dispozici 

2 bezplatné volné semestry.

Studenti by měli volné semestry využít prioritně pro studium připravující k povinné zkoušce z angličtiny BY002 (dříve BY51), standardně zařazené v 1. ročníku NMSP studia, volitelně v BSP studiu nebo ke studiu vyšších pokročilostí angličtiny - předměty BYA7, BYA8, BYA20, BYA21 k úrovni B2 a volitelné zkoušky BY003 pro Erasmus+. Po vykonání povinné AJ zkoušky studenti mohou zbývající volné semestry využít ke studiu odborné angličtiny BYA9-BYA10, akademické angličtiny BYA11-BYA12 nebo ke studiu dalších jazyků FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ.

Semestrální kurzy cizích jazyků jsou volitelné předměty, kde si lze kód předmětu zapsat během studia pouze jedenkrát.

Samoplátci se stávají, pokud:

1) vyčerpali bezplatné semestry;

2) pro prohloubení či zopakování učiva navštěvují překlenovací kurz II. či III.;

3) mají zájem ještě před složením povinné zkoušky BY002 studovat kromě angličtiny jiný jazyk.

  

  • Studenti doktorského studia na FAST mají pro studium cizích jazyků k dispozici

3 bezplatné semestry, z toho jeden tvoří povinná konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy v 1. semestru DSP studia.

Samoplátci se stávají, pokud vyčerpali bezplatné volné semestry.

   

Mimofakultní studenti (mimo FAST VUT v Brně)

 

viz odkaz Studenti MIMO FAST

 

Způsob registrace

 

Přihlásit se můžete: 

a) na informativní schůzce, pokud je v 1. týdnu semestru organizována, viz sekce daného jazyka - obvykle je informativní schůzka organizována pro všechny nabízené jazyky kromě angličtiny;

b) přes intranet - platí pro studenty FAST;

c) studenti mimo FAST se registrují e-mailem k příslušnému vyučujícímu s uvedením vybraného kurzu, dne, hodiny konání kurzu a svých kontaktních údajů a mateřské fakulty;

d) přímo v úvodní hodině kurzu, umožní-li to kapacita kurzu - upřednostněte varianty a), b), c).

e) pokud se nemůžete dostavit na úvodní hodinu semestru vybraného kurzu, předem kontaktujte vyučujícího e-mailem, jinak bude místo uvolněno dalším zájemcům.

 

Kurzy pro zaměstnance VUT v Brně a ostatní zájemce

 

Cena individuálně připraveného kurzu bude vypočítána na základě rozsahu, náročnosti a specializace. 

Pro více informací kontaktujte vedoucí Ústavu společenských věd.

 

Pokyny k platbě

 

Pokyny k platbě kurzovného za výuku cizích jazyků
v semestrálních kurzech


Více zde: https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.