Kurzy pro samoplátcE

Po vyčerpání bezplatných semestrů mohou studenti navštěvovat kurzy jazyků jako samoplátci.

 • Cena standardního semestrálního kurzu 1x2 vyučovací hod. týdně činí:
  • - pro studenty 2080 Kč vč. DPH,

  • - pro pracující 2500 Kč vč. DPH.

  • Cena za jazykové zkoušky činí 500 Kč vč. DPH. 

  • Cena za přijímací zkoušky z češtiny činí 800 Kč vč. DPH.

  •  

Pokyny k platbě v akademickém roce 2023/2024

 

Prosím nezapomeňte bezprostředně po uskutečnění platby vyplnit tento FORMULÁŘ kvůli evidenci platby na Ekonomickém oddělení FAST. 
 
Adresa majitele účtu: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95, 60200 Brno
Číslo účtu: 111044081
Kód banky: 0300 (ČSOB)
  IBAN: CZ30 0300 0000 0001 1104 4081
SWIFT: CEKO-CZ-PP

Variabilní symbol:
vždy při platbě uvést
 
122300007
Splatnost: konec druhého týdne semestru; u platby za zkoušku 5 pracovních dnů před datem zkoušky
Zpráva
pro příjemce:
vyplňte příjmení a jméno účastníka kurzu
Částka
včetně DPH:
semestrální kurzy cizích jazyků:

pro studenty 2080

pro pracující 2500

jazykové zkoušky:

500 Kč   

přijímací zkouška z češtiny:

800

 

Při dodržení výše uvedených pokynů je platba kurzovného přiřazena konkrétní osobě - účastníkovi kurzu.

Při bezhotovostní platbě bankovním převodem po termínu splatnosti je nutné vyučujícímu předložit doklad o provedené platbě, tj. výpis z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě.

Po zaplacení jiným způsobem je nutné předložit vyučujícímu:

 • originál dokladu o platbě (přičemž originál si plátce ponechá) - platí pro ty, kteří k platbě použijí složenku České pošty;
 • doklad o vkladu na účet - platí pro ty, kteří provedou platbu vkladem hotovosti přímo na bankovní účet.


Více zde: https://spv.webnode.cz/kabinet-jazyku/kurzy-pro-samoplatce/pokyny-k-platbe/

 

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2022 Všechna práva vyhrazena.