Pokyny k platbě

  

Pokyny k platbě kurzovného za výuku cizích jazyků
v semestrálních kurzech
v akademickém roce 2018-19:

 

 Adresa majitele účtu:        Vysoké učení technické v Brně
                                          Fakulta stavební
                                          Veveří 331/95, 602 00 Brno
Číslo účtu:                          111044081
Kód banky:                         0300 (ČSOB, pobočka Joštova 5, Brno)

                                           IBAN:   CZ30 0300 0000 0001 1104 4081
                                           SWIFT: CEKO-CZ-PP

 

Variabilní symbol:           12800036    vždy při platbě uvést!

Do „zprávy pro příjemce“ vyplňte příjmení a jméno účastníka kurzu!

Částka:                                        2080 Kč (vč. DPH) student
                                         
2500 Kč (vč. DPH) pracující

                                          překlenovací kurz 1 a 2: 2160 Kč (vč. DPH)

                                          překlenovací kurz 3 - celkem až 36 hodin:
                                          2400 Kč (vč. DPH)

                                          výuka čínského jazyka:
                                          2420 Kč (vč. DPH) student
                                         
2880 Kč (vč. DPH) pracující

Splatnost:                          15. 2. 2019

 

Při dodržení výše uvedených pokynů je platba kurzovného přiřazena konkrétní osobě - účastníkovi kurzu.

Při bezhotovostní platbě bankovním převodem po termínu splatnosti je nutné vyučujícímu předložit doklad o provedené platbě, tj. výpis z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě.

Po zaplacení jiným způsobem je nutné předložit vyučujícímu:

  • originál dokladu o platbě (přičemž originál si plátce ponechá) - platí pro ty, kteří k platbě použijí složenku České pošty;
  • doklad o vkladu na účet - platí pro ty, kteří provedou platbu vkladem hotovosti přímo na bankovní účet.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.