Překlenovací kurzy

 • Překlenovací kurzy jsou určeny pro studenty, kteří potřebují opakované vysvětlení a procvičení učební látky nebo efektivní zopakování učiva z předmětů BYA5+BYA6, event. BYA3+BYA4 k povinné zkoušce z AJ.
 • Kurzy jsou zpracovány cíleně pro vysokoškoláky (jsou vyučovány po dobu semestru) s časovou dotací 1xtýdně 2 vyuč. hodiny (celkem 100min).
 • Dle zájmu a pokročilosti studentů bude vyučováno až 6 EXTRA lekcí, tj. celkem až 36 hodin. Lekce navíc se budou konat po časové domluvě se studenty a s lektorem.
 • Ve skupinách je min. 6 a max. 12 studentů.
 • Výuka začíná v 2. týdnu semestru.
 • Výuka probíhá podle moderních učebnic, konverzační metodou.

 • Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, výuka je vedena s intenzivním a všestranným využitím audiovizuální techniky.
 • Student má právo v rámci kurzovného využívat online podporu v kurzu v Moodle s ucelenou prezentací gramatiky a spoustou studijních, procvičovacích a testovacích aktivit.
 • Na konci kurzu uchazeči obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
 • Kurz je veden v režimu CŽV: nelze se do něj přihlásit přes intranet FAST, ale přímo mailem k vyučujícímu.
 • Na překlenovací kurzy nelze čerpat volné semestry, studenti je mohou absolvovat pouze jako samoplátci.
 • Cena překlenovacího semestrálního kurzu 1xtýdně 2 vyuč. hodiny (100min) při počtu 6 - 12 studentů:

    - pro studenty 2190 Kč vč. DPH.

Kurz bude otevřen při zájmu min. 6 studentů. V případě menšího počtu zájemců může být kurzovné navýšeno.

V případě domluvy pro PK3 za 39 vyuč. hodin je cena 2400 Kč vč. DPH.

 

Každý semestr je nabízen a dle zájmu studentů bude otevřen:

 • Překlenovací kurz 1 (opak. BYA1/BYA2, pro začátečníky),
 • Překlenovací kurz 2 (opak. BYA3/BYA4, ke zkoušce BY001),
 • Překlenovací kurz 3 (opak. BYA5/BYA6, ke zkoušce BY002).

Termíny konání překlenovacích kurzů budou dohodnuty na inf. schůzkách konaných v 1. týdnu semestru.

viz. Aktuality

 
Bližší informace k obsahové náplni kurzů:á

Překlenovací kurz I

 

Překlenovací kurz II

Překlenovací kurz III

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.