Překlenovací kurzy

 • Překlenovací kurzy jsou určeny pro studenty, kteří potřebují opakované vysvětlení a procvičení učební látky nebo efektivní zopakování učiva z předmětů BYA5+BYA6 Angličtina pro středně pokročilé, event. BYA3+BYA4 Angličtina pro mírně pokročilé k povinné zkoušce z AJ.
 • Kurzy jsou zpracovány cíleně pro vysokoškoláky (jsou vyučovány po dobu semestru) s časovou dotací 1xtýdně 2 vyuč. hodiny (2 x 50minut).
 • Každý semestr je nabízen a bude otevřen dle zájmu studentů:

        Překlenovací kurz 1 (opak. BYA1/BYA2, pro začátečníky),

        Překlenovací kurz 2 (opak. BYA3/BYA4, ke zkoušce BY001),

        Překlenovací kurz 3 (opak. BYA5/BYA6, ke zkoušce BY002).

 • Dle zájmu a pokročilosti studentů bude vyučováno až 6 EXTRA lekcí, tj. celkem až 36 hodin. Lekce navíc se budou konat po časové domluvě se studenty a s lektorem.
 • Ve skupinách je min. 6 a max. 12 studentů.
 • Výuka probíhá podle moderních učebnic, konverzační metodou.

 • Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, výuka je vedena s intenzivním a všestranným využitím audiovizuální techniky.
 • Student má právo v rámci kurzovného využívat online podporu v kurzu v Moodle s ucelenou prezentací gramatiky a spoustou studijních, procvičovacích a testovacích aktivit.
 • Na konci kurzu uchazeči obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
 • Kurz je veden v režimu CŽV: nelze se do něj přihlásit přes intranet FAST, ale přímo mailem k vyučujícímu.
 • Na překlenovací kurzy nelze čerpat volné semestry, studenti je mohou absolvovat pouze jako samoplátci.

KURZOVNÉ

 • PK3 pro středně pokročilé za 2 vyuč. hodiny týdně (2x50min), celkem až 36 hodin dle domluvy s účastníky, při počtu 6 - 12 studentů:

- pro studenty 2400 Kč vč. DPH

 • PK1 pro začátečníky a PK2 pro mírně pokročilé 2 vyuč. hodiny týdně (2x50min) při počtu 6 - 12 studentů:

- pro studenty 2160 Kč vč. DPH

- kurzy budou otevřeny při zájmu min. 6 studentů.

ROZVRH

Výuka začíná v 2. týdnu semestru.

Rozvrh bude dohodnut na inf. schůzkách konaných v 1. týdnu semestru.

viz. Aktuality

Infoschůzka k domluvě rozvrhu v ZS 2019-20: 
středa 25. 9. 2019 v 18:00, učebna Z 147, budova Z na FAST, Žižkova 17

vyučující Mgr. Vévodová, vevodova.d@fce.vutbr.cz

 
 
Bližší informace k obsahové náplni kurzů:á

Překlenovací kurz 3 (opakování BYA5/BYA6, ke zkoušce BY002 - úroveň B1)

Překlenovací kurz 2 (opak. BYA3/BYA4, ke zkoušce BY001 - úroveň B1 mírně nižší)

Překlenovací kurz 1 (opak. BYA1/BYA2, pro začátečníky)

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.