Výuka MIMO FAST

Mimofakultní studenti (mimo FAST VUT v Brně)

 
Fakulta architektury VUT v Brně

Studenti BSP mohou bezplatně studovat 4 semestry anglického jazyka, v předmětech BYA3, BYA4, BYA5, BYA6 připravujících k povinné zkoušce z angličtiny na úrovni B1 - FAST kód BY002 (dříve BY51) dle směrnice rektora VUT v Brně.

Porovnání kódů FA a FAST: BA1 = BYA3, BA2 = BYA4, BA3 = BYA5, BA4 = BYA6

Studenti 1. ročníků BSP se dle výsledku v rozřazovacím testu (vyplněném do 30. 11.) rozhodnou, zda budou čerpat 4 semestry placené fakultou k úrovni B1 nebo vyšší úrovni B2.

Pro přípravu k vyšší zkoušce B2 mohou čerpat doporučené předměty BYA7, BYA8, BYA20, BYA21 + zkouška FAST kód BY003 (dříve BY52), což je úroveň angličtiny požadovaná zahraničními univerzitami v rámci studentských mobilit.

Absolvováním zkoušky je studium angličtiny v bakalářském studiu považováno za splněné a nelze dále čerpat výukové semestry.

Začátečnické kurzy angličtiny, konverzační či odborné kurzy angličtiny či další cizí jazyky (v nabídce AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ, čínština) navštěvují studenti jako samoplátci.

Studenti NSP: Výuka a zkouška z předmětu OCZ Odborný cizý jazyk - organizace je zde.

Studenti DSP: Výuka a zkouška z předmětu D04 zajišťuje Mgr. Jolana Tluková, Ph.D. (tlukova.j@fce.vutbr.cz) - více informací zde.
 

 Informace k výuce jazyků - FA ke stažení 

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

Studenti mohou bezplatně studovat 2 semestry anglického jazyka, a to v kurzech BYA5 a vyšší. Student magisterského studia musí vykonat zkoušku na úrovni B1 s kódem BY002 (dříve BY51). Pro úspěšné absolvování doporučujeme výuku v podpůrných semestrálních předmětech BYA5 a BYA6.

Nevyužité semestry mohou studenti použít ke studiu angličtiny na vyšší úrovni či na další cizí jazyky dle aktuální nabídky SPV pro daný semestr. 

Ostatní jazykové kurzy navštěvují studenti jako samoplátci.

Výuku doktorandů ÚSI zajišťuje Mgr. Lucie Strnadová (strnadova.l@fce.vutbr.cz).

Informace k vý uce jazyků - ÚSI ke stažení 

Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Cizí jazyky - FJ, IJ, RJ, ŠJ do úrovně A2 dle CEFR - studenti studují jako samoplátci s výjimkou zapsaných předmětů v el. indexu, kde je výuka placena mezifakultně. Více informací podá stud. odd. FP.

Bližší informace k výuce druhého cizího jazyka pro FP, který garantuje Ústav společenských věd FAST VUT v Brně (FJ, IJ, RJ, ŠJ), ke stažení. Informace ke vstupním úrovním a rozřazovacím testům najdete zde.

 
FAVU, FIT

Studenti navštěvují kurzy pouze jako samoplátci. Po zápočtu jim jejich mateřská fakulta může kurzovné proplatit (po předchozí domluvě ohledně daného předmětu na studijním oddělení mateřské fakulty).

Výuku doktorandů FAVU zajišťuje: 
Mgr. Věra Batystová (batystova.v@fce.vutbr.cz).

 
Ostatní fakulty VUT a jiné univerzity

Studenti navštěvují kurzy pouze jako samoplátci.

 

Způsob registrace do výuky

 

Přihlásit se můžete: 

a) studenti mimo FAST se registrují e-mailem k příslušnému vyučujícímu s uvedením registračních údajů:

Jméno a příjmení:
Fakulta:
Vybraný kurz (kód):
Den a hodina konání kurzu: 

b) přes intranet FAST - platí pro studenty FAST;

c) na informativní schůzce, pokud je v 1. týdnu semestru organizována, viz sekce daného jazyka - obvykle je informativní schůzka organizována pro všechny nabízené jazyky kromě angličtiny;

d) přímo v úvodní hodině kurzu, umožní-li to kapacita kurzu. Upřednostněte varianty a), b), c);

e) pokud se nemůžete dostavit na úvodní hodinu semestru vybraného kurzu, předem kontaktujte vyučujícího e-mailem, jinak bude místo uvolněno dalším zájemcům.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.