Výuka pro mimofakultní studenty

 

Fakulta architektury

Studenti 1. ročníků BSP se dle výsledku v rozřazovacím testu (vyplněném do 30. 11.) mohou rozhodnout, zda budou čerpat 4 semestry placené fakultou k úrovni B1 nebo vyšší úrovni B2 dle CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Studenti BSP mohou bezplatně studovat 4 semestry anglického jazyka, v předmětech BYA3, BYA4, BYA5, BYA6 připravujících k povinné zkoušce z angličtiny na úrovni B1 - FAST kód BY002 Angličtina pro středně pokročilé dle směrnice rektora VUT v Brně.

Pro přípravu ke zkoušce na úrovni B2 - FAST kód BY003 mohou čerpat doporučené předměty BYA7, BYA8, BYA20, BYA21. Úroveň B2 požadují zahraniční univerzity v rámci studentských mobilit.

Absolvováním zkoušky je studium angličtiny v bakalářském studiu považováno za splněné a nelze dále čerpat výukové semestry.

Začátečnické kurzy angličtiny, konverzační či odborné kurzy angličtiny či další cizí jazyky (v nabídce AJ, FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ, čínština) mohou studenti absolvovat jako samoplátci.

Studenti NSP: Výuka a zkouška z předmětu OCZ Odborný cizí jazyk - organizace je zde.

Doktorandi: Výuku a zkoušku z předmětu D04 zajišťuje Mgr. Jolana Tluková, Ph.D. (tlukova.j@fce.vutbr.cz) - více informací zde.
 

Bližší informace k výuce a organizaci studia jazyků najdete v sekci Studenti FA

 

Ústav soudního inženýrství

Studenti mohou bezplatně studovat 2 semestry cizího jazyka. Student magisterského studia musí vykonat zkoušku z angličtiny dle směrnice rektora na úrovni B1 - FAST kód BY002. Pro úspěšné absolvování doporučujeme výuku v podpůrných semestrálních předmětech BYA5 a BYA6 Angličtina pro středně pokročilé.

Nevyužité semestry lze využít ke studiu angličtiny na vyšší úrovni či na další cizí jazyky dle aktuální nabídky SPV pro daný semestr. 

Další jazykové kurzy navštěvují studenti jako samoplátci.

Ve 2. ročníku NSP je od AR 2019/20 zařazen povinný předmět odborného jazyka ESAEX Angličtina pro expertní činnost nebo RSAIR Angličtina v inženýrství rizik. Prerekvizitou studia je znalost AJ na úrovní B1 (bude ověřeno zkouškou v 1. ročníku nebo lze zažádat o uznání zkoušky úrovně B1). Výuka angličtiny na uvedenou úroveň navazuje.

Výuku doktorandů ÚSI zajišťuje Mgr. Lucie Strnadová (strnadova.l@fce.vutbr.cz).

Bližší informace k výuce a organizaci studia jazyků najdete v sekci Studenti ÚSI

 Informace k organizaci studia jazyků - ÚSI ke stažení  

Fakulta podnikatelská

Cizí jazyky - FJ, IJ, RJ, ŠJ - všech úrovní mohou studenti absolvovat jako samoplátci.

Po zápočtu nebo vykonané zkoušce může mateřská fakulta na žádost studenta kurzovné proplatit (po předchozí domluvě ohledně daného předmětu na studijním oddělení fakulty).

Informace ke vstupním úrovním a rozřazovacím testům najdete zde.

Rozhodnutí FP č. 15_2018 Podpora studia cizích jazyků (kromě AJ).pdf

 
FAVU, FIT

Studenti navštěvují kurzy pouze jako samoplátci. Po zápočtu jim jejich mateřská fakulta může kurzovné proplatit (po předchozí domluvě ohledně daného předmětu na studijním oddělení mateřské fakulty).

Výuku doktorandů FAVU zajišťuje: 
Mgr. Věra Batystová (batystova.v@fce.vutbr.cz).

 
Ostatní fakulty VUT a jiné univerzity

Studenti navštěvují kurzy pouze jako samoplátci.

 

Způsob registrace do výuky

Přihlásit se můžete: 

a) studenti mimo FAST se registrují e-mailem k příslušnému vyučujícímu s uvedením registračních údajů:

Jméno a příjmení:
Fakulta:
Vybraný kurz (kód):
Den a hodina konání kurzu: 

b) přes intranet FAST - platí pro studenty FAST;

c) na informativní schůzce, pokud je v 1. týdnu semestru organizována, viz sekce daného jazyka - obvykle je informativní schůzka organizována pro všechny nabízené jazyky kromě angličtiny;

d) přímo na úvodní hodině kurzu, umožní-li to kapacita kurzu. Upřednostněte varianty a), b), c);

e) pokud se nemůžete dostavit na úvodní hodinu semestru vybraného kurzu, předem kontaktujte vyučujícího e-mailem, jinak bude místo uvolněno dalším zájemcům.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.