Studenti FaVU

 
Studenti mají povinnost vykonat zkoušku s kódem 3CIZI. Více informací o požadavcích ke zkoušce poskytne vyučující Mgr. Věra Batystová:  batystova.v@fce.vutbr.cz

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2022 Všechna práva vyhrazena.