Pokyny k platbě

Pokyny k platbě za kurzy cizích jazyků pro zaměstnance

Adresa majitele účtu:        Vysoké učení technické v Brně
                                          Fakulta stavební
                                          Veveří 331/95, 602 00 Brno
Číslo účtu:                          111044081
Kód banky:                         0300 (ČSOB, pobočka Joštova 5, Brno)

                                           IBAN:   CZ30 0300 0000 0001 1104 4081
                                           SWIFT: CEKO-CZ-PP

 

Variabilní symbol:             (bude doplněno)        vždy při platbě uvést!

Částka:                              Kč 1130,- (vč. DPH) intenzivní kurz cizího jazyka
                                         
Kč 800,- (vč. DPH) kondiční kurz cizího jazyka

                                          Kč 1930,- (vč. DPH) semestrální kurz cizího jazyka

Splatnost:                          dle dohody

Do „zprávy pro příjemce“ vyplňte příjmení a jméno účastníka kurzu!

Při dodržení výše uvedených pokynů je platba kurzovného konkrétně přiřazována.

Při dodržení termínu splatnosti je Vaše místo v kurzu pevně rezervováno.

V případě nemožnosti nastoupit do kurzu ze závažných důvodů (zejména zdravotních) je vhodné za sebe zajistit náhradníka. Případně lze kurzovné uplatnit na jiný kurz, výjimečně vrátit, po dohodě s lektorem a vedoucí ústavu SPV. 

Při zaplacení jiným způsobem (složenkou České pošty či vkladem hotovosti přímo na BÚ) je nutné předložit lektorovi pro zaznamenání platby:

  • originál dokladu o platbě (přičemž originál si plátce ponechá) - platí pro ty, kteří k platbě použijí složenku České pošty;
  • doklad o vkladu na účet - platí pro ty, kteří provedou platbu vkladem hotovosti přímo na bankovní účet ČSOB.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.