Sociologie

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=GZ52

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný pro studenty 3. ročníku oboru Geodézie a kartografie.

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce. Aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi.

 

Harmonogram předmětu

 

Předmět není v akademickém roce 2010/11 otevřen.

 

 1. Předmět sociologie, předmět a úkoly sociologie, sociální struktura společnosti.
 2. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv.
 3. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola.
 4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a organizaci.
 5. Sociologické metody a techniky výzkumu. Pozorování, dotazník, anamnéza, analýza spontánních produktů, testové metody.
 6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování, organizování.
 7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory.
 8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse.
 9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm.
 10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí.
 11. Sociální skupiny a jejich třídění. Kultura, etika a identita. Sociální deviace.
 12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra.
 13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času. Zápočet.

 

požadavky k zápočtu

 

 • Aktivně přednesená prezentace na cca 15 minut projevu;
 • písemně vypracovaný referát na zvolené téma v rozsahu min. 3 normostrany A4;
 • úspěšné zvládnutí zápočtové prověrky z teoretické části učiva.

 

Studijní materiály

 

GZ52_Sociologie

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená.

 

KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. Brno: CERM, 1998.

KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1997.

GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002.

KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J. Psychologie a organizace řízení. Brno: CERM, 2000.

GIDDENS, A. The Constituion of Society. Cambridge, Polity Press, 1984.

LYOTARD, J. F. The Postmodern Condition. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.

DURKHEIM, E.: The Rules od Sociological Metod. London: Macmillan, 1982.

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.