Kombinované studium

 

  • Kabinet humanitních věd zabezpečuje též výuku společenskovědních předmětů v programu kombinovaného studia na FAST.
  • Pozornost je orientována především na získání vědomostí z oblasti psychologie, sociální komunikace, základů práva, inženýrské pedagogiky aj.
  • Předpokládá se, že znalost poznatků ze společenskovědních předmětů rozšíří všeobecný rozhled studentů kombinovaného studia všech oborů a vybaví budoucí absolventy do nejširších odvětví stavební, technické i manažerské praxe.

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.