Bakalářské studium

 

  • V souladu s moderními trendy humanizace technického studia je zařazeno            do bakalářského stupně studia na FAST ve všech oborech povinné penzum společenskovědních předmětů s ohledem na budoucí profesní orientaci studentů.
  • Studenti všech oborů absolvují ve 3. ročníku studia předmět BZ01 Stavební právo a ve 4. ročníku studia předmět BZ03 Sociální komunikace, jejichž úspěšné zvládnutí rozšíří všeobecný rozhled studentů FAST a zároveň je vybaví potřebnými komunikačními, rétorickými i manažerskými dovednostmi uplatnitelnými v technické praxi, managementu firem, státní správě aj.
  • Základní nabídka předmětů je ještě obohacena o povinně volitelné předměty zejména na oboru G, kde studenti kromě povinného předmětu GZ02 Základy práva mohou volit z další nabídky předmětů jako GZ51 Psychologie, GZ52 Sociologie a GZ53 Komunikace a rétorika.
  • K úspěšnému zvládnutí všech společenskovědních předmětů se předpokládá základní orientace v pojmosloví ze střední školy především z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.