GZ02 Základy práva

 

Garant předmětu: Mgr. Martina Hortová

kanc. Z 158, hortova.m@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7692

 

Základní informace

 

Předmět je koncipován jako povinný. Je určen studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu s kombinovanou formou studia oboru Geodézie a kartografie.

Posláním předmětu je seznámit studenty se základními právními pojmy, úpravou základních lidských práv a svobod, Ústavou ČR. Studenti budou též obeznámeni s problematikou podnikání fyzických a právnických osob, závazkovými vztahy a základy pracovního práva.

 

Harmonogram předmětu

 

DATUM

TYP KONZULTACE UČEBNA
16. 9. 2014 povinná B206
bude upřesněno povinná (2 ze 3)  
bude upřesněno povinná (2 ze 3)  
bude upřesněno povinná (2 ze 3)  

 

 1. Základní pojmy, systém práva ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva", Ústava ČR
 2. Listina základních práv a svobod
 3. Základy pracovního práva. Podnikání fyzických a právnických osob.

 

 

Požadavky ke zkoušce      

 

 • vypracování písemné práce na zadané téma,
 • úspěšné zvládnutí písemného testu,
 • úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky.

 

Studijní materiály        

 

 • výklad na přednáškách
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.