TY02 Právo pro architekty

 

garant předmětu: Mgr. Martina Hortová

kanc. Z158, hortova.m@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7692

 

Základní informace

 

Předmět je koncipován jako povinný. Je určen studentům 2. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Architektura a rozvoj sídel. Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Stavební právo.

Posláním předmětu je získání základního přehledu právní úpravy výkonu povolání absolventů – autorizovaných architektů. Předmět dále studenty seznámí se zadáváním veřejných zakázek ve stavebnictví, postavením autorizovaného inspektora, institutem vyvlastnění.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Česká komora architektů, autorizace, podmínky udělení, obory
 2. Výkon povolání autorizovaných architektů
 3. Sdružení a veřejná obchodní společnost pro výkon povolání svobodných architektů v ČR
 4. Výkon činnosti občany EU
 5. Autorizovaný inspektor, zkouška pro jeho jmenování
 6. Územní plánování
 7. Požadavky na využívání území
 8. Zákon o vyvlastnění. Veřejný zájem
 9. Správní delikty a přestupky ve stavebnictví
 10. Zadávání veřejných zakázek
 11. Veřejné zakázky na stavební práce
 12. Koncesní zákon. Významné koncesní smlouvy
 13. Nejpoužívanější smlouvy ve výstavbě

 

Požadavky k zápočtu

·        

 • vypracování písemné práce na zadané téma. Seznam témat naleznete zde.
 • úspěšné zvládnutí písemného testu

 

Studijní materiály

·        

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.