Kabinet humanitních věd

Kabinet humanitních věd Ústavu společenských věd FAST VUT v Brně:

  • zabezpečuje výuku společenskovědních předmětů v prezenčním bakalářském, magisterském i kombinovaném studiu pro studenty Stavební fakulty VUT v Brně;
  • poskytuje kariérní, studijní a psychologické poradenství studentům i učitelům při potížích ve studiu i v osobním životě;
  • vyučující Kabinetu se každoročně zapojují do vedení studentských soutěžních prací v rámci odborné sekce Společenské vědy fakultní studentské soutěže SVOČ.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0411

Termín realizace projektu: 1. 6. 2009 - 31. 5. 2012

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.