Kontakt

Kontakty

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav společenských věd

Žižkova 17

602 00 Brno

Adresa pro doručení poštou:

Veveří 95, 602 00 Brno

Tel:  541 147 691 (sekretariát)

E-mail: 2700(at)fce.vutbr.cz

 

Vedoucí pracoviště

Mgr. Marian Nevrlý

Zástupce vedoucího

RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.
Sekretariát Dana Daňková

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.